Onjuiste interpretatie bestemmingsplan “Wageningen Campus”

Buiten de Politieke Avond van 8 maart j.l. om, zijn er door Groen Links nog een aantal vragen gesteld over de plannen van de WUR ten aanzien van het fietspad ten noorden van de busbaan, omdat er verwarring was of deze activiteiten pasten binnen het bestemmingsplan. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord.

Er was echter wat onduidelijkheid over de interpretatie van het bestemmingsplan ” Wageningen Campus”, waardoor de antwoorden die eerder gegeven zijn niet juist waren. Bij de interpretatie werd er vanuit gegaan dat er een aanlegvergunning nodig is voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Nadat dit is nagekeken, bleek dat dat alleen geldt als er sprake is van de aanduiding ‘Houtwal’ of ‘Ecologische verbindingszone’. Op de strook waar de WUR de bomen verwijderd heeft, is dat niet van toepassing. Daarom was er geen aanlegvergunning nodig volgens de regels van het bestemmingsplan. Op basis van het bovenstaande zijn de vragen opnieuw beantwoord, nu met de juiste interpretatie.

Omdat de aanleg van het fietspad aan de noordzijde van de Busbaan in onze ogen ook onderdeel uitmaakt van – straks – het ontwerp van de Westelijke Inprikker (de toegang naar de WUR vanaf de Mondriaanlaan), plaatsen we dit document met de juiste antwoorden hier, zodat iedereen daar kennis van  kan nemen.