Wat wij doen

Wat doen wij

Informatie

Op deze site geven we je zoveel mogelijk informatie over de plannen voor de aanleg van de Campusroute. Die informatie verzamelen we van de verschillende overheidsorganen en andere betrokken instellingen en van partijen die – net als wij – de Campusroute – om verschillende redenen – geen goed idee vinden.

Overzicht data

Wij geven je een zo goed mogelijk overzicht van de belangrijke data in het proces rond de plannen van de Campusroute, zodat je zelf kunt bepalen of je actie moet nemen door bijvoorbeeld in te spreken, een zienswijze in te dienen of op een andere manier je wensen en argumenten kenbaar kunt maken.

Activiteiten

Waar nodig zullen we acties en activiteiten opzetten om meer ruchtbaarheid te geven aan de gang van zaken rond de plannen van de Campusroute in Wageningen. Ook informeren we de pers over de gang van zaken. En we willen meer laten zien van het gebied en de gevolgen van de aanleg van de Campusroute tonen.

Samenwerken

Wij werken graag samen met andere partijen die – net als wij – de aanleg van de Campusroute geen goed idee vinden. Eén van die partijen is Wageningen Goed op Weg (WGoW). We verwijzen graag door naar hun site, waar ook informatie over de aanleg van de Campusroute op te vinden is. Klik op de afbeelding hieronder om naar de WGoW site te gaan.

Over ons

CampusrouteNee! bestaat uit een actieve groep mensen die tegen de plannen van de aan te leggen Campusroute in Wageningen ageren. Niet omdat we overal tegen zijn, maar omdat we vinden dat de oplossing die bedacht is niet de juiste oplossing is om het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen op een duurzame en toekomstbestendige wijze op te lossen.

Wij doen er alles aan alle betrokken partijen te informeren en hen te voorzien van alle informatie die nodig is om te zien dat de plannen voor de Campusroute van tafel moeten. Daarbij hebben we de inzet van velen nodig, zodat we samen een vuist kunnen maken naar overheid en andere partijen die de Campusroute door willen drukken ten kosten van bewoners, natuur, milieu en leefomgeving.

Wij denken dat de Campusroute niet nodig is. Wageningen is goed bereikbaar en als we met z’n allen andere maatregelen nemen om het verkeer niet verder te stimuleren, dan kan de natuur behouden blijven en hebben de bewoners van Wageningen een stuk stiltegebied behouden.

Hoe het begon

CampusrouteNee! is ontstaan uit onvrede met de plannen en de procedures rond de aan te leggen Campusroute in Wageningen. Naar ons idee is in de trechtering naar deze oplossing aan veel zaken voorbijgegaan, waardoor Wageningen en met name de wijk Noordwest nu lijken te worden opgezadeld met een weg direct langs de woonwijk, die – ons inziens – het probleem van de slechtere bereikbaarheid van Wageningen – die zich voordoet in de spits (een uur in de ochtend en een uur in de avond) – niet oplost. Sterker nog: het creëert meer problemen.

Wij willen ons samen met de mensen in de buurt en andere tegenstanders van de Campusroute inzetten om deze onzalige plannen te annuleren en de provincie Gelderland te dwingen met een goed plan te komen, waarbij verkeersveiligheid, milieu, bewoners en bedrijven duurzaam en met een lange termijn visie gediend worden.

Onze filosofie

Onze filosofie is dat de leefbaarheid van Wageningen, en dus ook de wijk Noordwest, en de natuur in en rond Wageningen niet moet worden aangetast door onnodig asfalt. Mobiliteit betekent het slim combineren van bestaande en nieuwe vormen van vervoer.

De ontwikkeling van de Campus, FoodValley en Wageningen zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid met een zo efficiënt mogelijk gebruik van verkeersvoorzieningen.

In de afgelopen zes jaar is het verkeer van en naar Wageningen niet toegenomen, maar er zijn wel knelpunten, met name bij de ingang van de campus, de rotonde Mansholtlaan / Droevendaalsessteeg. Door het aanpakken van de knelpunten in de doorstroming van het verkeer en het anticiperen op de toekomstige ontwikkeling van “Born-oost”, kan zonder uitbreiding van het asfalt bereikbaarheid van Wageningen worden gegarandeerd.

Weegt 3 minuten tijdwinst op tegen aantasting van de natuur in het Binnenveld en het leefklimaat van bewoners?