afbeelding inpassingplan

Ontwerp-Inpassingplan Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld

Op 21 november 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (het dagelijks bestuur van de provincie) het ontwerp-inpassingplan Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld. Op maandag 11 december is er van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het WICC. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan iedereen officieel reageren op de plannen.

Met het vaststellen van het inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport, zet de provincie de langverwachte volgende stap naar een Beter Bereikbaar Wageningen. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee, onder het kruispunt Nijenoord Allee/ Churchillweg. Verder wordt het voor fietsers makkelijker om over te steken bij de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee.

Rotonde bij ingang van de WUR verdwijnt: er komen verkeerslichten

Op de website van de provincie Gelderland kun je lezen dat de Mansholtlaan wordt verbreed. De 2 rijbanen aan beide kanten, bij binnenkomst van Wageningen, worden volgens het plan doorgetrokken tot de kruising bij ‘restaurant ’t Gesprek’. De rotonde bij de Droevendaalsesteeg verandert in een kruising. Bij het nieuw te bouwen Born Oost komt een 2e kruising, ook met verkeerslichten.

Apart besluit over geluidstoename Nijenoord Allee

De maatregelen die worden voorgesteld voor fietsers op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee zijn, voor zover wij kunnen zien, hetzelfde als de eerder gegeven informatie. Daarnaast is er aandacht voor bomen en natuurlijk de geluidsoverlast. De provincie schrijft “In de huidige plannen neemt het geluid op de gevel van een aantal woningen toe, ondanks maatregelen die geluid verminderen. Om dit toe te staan, heeft gemeente Wageningen een besluit Hogere Waarde genomen. De geluidmaatregelen zijn afgestemd met direct aanwonenden.”

Reageren vanaf 14 december

Tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ligt het ontwerp besluit voor Hogere Waarde ter inzage. Om iedereen de gelegenheid te geven alles te lezen en te reageren, start de reactietermijn pas op 14 december.

De provincie kondigt de start van de zienswijzenprocedure ook nog aan, in lokale media en op de website van de provincie.

Belangrijke links: