dassenbos vrs

Vogelonderzoek in het Dassenbos

Het Vogeltrekstation, onderdeel van het NIOO, doet ism de Ringersvereniging al jaren vogelonderzoek in het Dassenbos. Dat onderzoek moet stoppen als er een weg door het Dassenbos of pal ernaast komt.

Vogels vangen en ringen op de campus

Sinds december 2013 heeft het Vogeltrekstation een permanente vang- en ringlocatie op de campus van Wageningen University: ‘VRS Dassenbos’.  Het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie) is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming.

Op de site van het Vogeltrekstation staat een uitgebreide uitleg. Zo is er bijvoorbeeld een vaste opstelling van 6 netraaien (totale lengte 150 meter) waarin vogels gevangen, geringd en gemeten worden en natuurlijk weer losgelaten. Ook kun je lezen wat je moet doen als je een zeldzame vogel vangt of een ring vindt en in de blogs verschijnen regelmatig updates over de nieuwste ervaringen.

Vroege Vogels

In het radioprogramma Vroege Vogels  van 16 december 2018 vertelt Henk van der Jeugd van het NIOO over het belang van het Dassenbos voor het onderzoek.
Citaat van de site van Vroege Vogels: “Het brandpunt van het protest lijkt te liggen in het zogeheten ‘Dassenbos’, een bos waar weliswaar geen dassen leven, maar waar bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIOO wel veel onderzoek doet. ‘In dit bos doen wij met name al héél lang ringonderzoek’, vertelt Henk van der Jeugd van het NIOO. ‘Als er een drukke weg pal langs het bos komt, of er zelfs dwars doorheen, zal dat onderzoek niet langer mogelijk zijn.’