patrijzen

Vogelwerkgroep Wageningen aan provincie:
vergeet patrijs en gele kwikstaart niet!

In een zogenaamde quickscan is door bureau De Groene Ruimte een inventarisatie gemaakt van de natuurwaarden in het zoekgebied voor de geplande Campusroute. De Vogelwerkgroep Wageningen ontdekte dat de patrijs en gele kwikstaart als beschermde soort ontbreken!

Veel meer patrijzen en gele kwikstaarten in zoekgebied

Eind 2018 maakte bureau De Groene Ruimte (DGR) in opdracht van de provincie Gelderland een “Eindrapportage quickscan zoekgebied”. De Vogelwerkgroep Wageningen trekt nu aan de bel: er zitten namelijk veel meer patrijzen en gele kwikstaarten in het gebied dan in de quickscan gemeld wordt.

De voorzitter schreef daarom een e-mail naar de provinciale projectleider van Beter Bereikbaar Wageningen. Met toestemming van de Vogelwerkgroep mogen we deze e-mail publiceren, je kunt hem lezen via deze pdf.

Vooral patrijs is een van de kwetsbaarste vogelsoorten

De proefvelden van de Wageningen Research and University (WUR) herbergen ‘een voor Nederland uitzonderlijk hoog aantal Patrijs territoria’, schrijft de Vogelwerkgroep. Dit is door de Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost gemeld, maar dat wordt niet in de quickscan vermeld.

Verder ontbreken patrijs en gele kwikstaart in de tabel soortenbescherming. Dit, terwijl de gele kwikstaart en met name de patrijs daarin genoemd moeten worden.

Hoe gaat het verder?

De Vogelwerkgroep Wageningen vraagt de gegevens in de uiteindelijke MER (milieueffectrapportage) mee te nemen. Wij blijven het natuurlijk volgen.

Links:

Foto:
Met dank aan Perdixnet, @Dr Viktor Šegrt