afbeelding rtv rijnstreek ondernemers juli 20

Wageningse ondernemers kiezen voor Campusroute

De Wageningse Ondernemers hebben op 3 juli hun advies over het Milieueffectrapport van de provincie Gelderland over Beter Bereikbaar Wageningen naar het College van Gedeputeerde Staten gestuurd; zij adviseren haast te maken en te kiezen voor een Campusroute. Variant 1 van de 6 varianten heeft hun voorkeur. Dit advies hebben we toegevoegd aan ons dossier Adviezen over het Milieueffectrapport.

via deze link ga je direct naar het dossier
Adviezen over het Milieueffectrapport

Ondernemers blijven bij hun standpunt en kiezen voor een Campusroute

Het Wagenings Ondernemers Collectief (WOC) en de W12 hebben in een gezamenlijk advies aan de provincie kenbaar gemaakt dat een Campusroute, en het liefst variant 1, hun voorkeur heeft. Aan RTV Rijnstreek vertellen ze dat  “het opwaarderen van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee op lange termijn niet voor een structurele oplossing (zorgt). Bovendien voorzien zij zo een scheiding tussen de Campus en de rest van de stad.”

Ook de grootste bedrijven willen een Campusroute

In het advies benadrukken het WOC (200 leden) en de W12 hun gezamenlijk standpunt. De W12 wordt gevormd door de 12 grootste werkgevers in Wageningen: Aeres, AgruniekRijnvallei, Eurofins, Friesland Campina, KeyGene, MARIN, Menzis, NIOO, Noldus, RijnIJssel, Unilever en Wageningen University &Research (WUR).

Wagenings ambtelijk beleidsadvies toegevoegd aan advies

Opmerkelijk is dat de ondernemers verwijzen naar een ambtelijk advies binnen de gemeente Wageningen (dat ze als bijlage toevoegen) als onderbouwing van hun advies aan GS.

Meer lezen: