Geen weg door het Binnenveld!

De Provincie Gelderland wil een weg aanleggen aan de achterzijde van de Campus van Wageningen, direct langs de woonwijk Noordwest. Deze weg moet de stroom auto’s ontlasten die in de ochtend en avond enige vertraging oplopen op de N781, plaatselijk beter bekend als de Mansholtlaan. De Mansholtlaan verbindt de afrit A12 bij Ede tot Wageningen.

De grootste verkeersdruk die wij zien is op werkdagen, afhankelijk van het verkeer op de A12 en A50, een korte vertraging in de ochtend- en avondspits. Buiten deze heel korte periode is Wageningen prima bereikbaar (tenzij er files op de snelwegen staan, dan komt er veel sluipverkeer door Wageningen). De oprit bij de A12 is een groter knelpunt.

Kijken we naar de oorzaken van de drukte tijdens de spits, dan stagneert het verkeer met name bij de rotonde Droevendaalsesteeg, omdat het een enkelbaans rotonde is. En: als er file is op de A12 of de A50 neemt de druk op de Mansholtlaan (en de Diedenweg) toe.

Wij vragen ons af of er geen beter methodes zijn om deze tijdelijke verkeersdrukte te verminderen. Wij vinden dat de Campusroute daar in geen geval een oplossing voor is.

De Campusroute
is een slechte oplossing
voor een beperkt probleem!

Wij willen een goede woon- en leefomgeving
zonder Campusroute!

Wageningen is nu nog een kleinschalige, leefbare stad. Door de komst van bedrijven rond de universiteit, de samenwerking in FoodValley én de komst van heel veel studenten de komende jaren, staat de bereikbaarheid van Wageningen onder druk. Daar moeten we samen iets aan doen.

Wij werken – waar mogelijk – samen met andere partijen die de aanleg van de Campusroute ook geen goed idee vinden.

Wat doen wij

Informatie

Op deze site geven we je zoveel mogelijk informatie over de plannen voor de aanleg van de Campusroute. Die informatie verzamelen we van de verschillende overheidsorganen en andere betrokken instellingen en van partijen die – net als wij – de Campusroute – om verschillende redenen – geen goed idee vinden.

Overzicht data

Wij geven je een zo goed mogelijk overzicht van de belangrijke data in het proces rond de plannen van de Campusroute, zodat je zelf kunt bepalen of je actie moet nemen door bijvoorbeeld in te spreken, een zienswijze in te dienen of op een andere manier je wensen en argumenten kenbaar kunt maken.

Activiteiten

Waar nodig zullen we acties en activiteiten opzetten om meer ruchtbaarheid te geven aan de gang van zaken rond de plannen van de Campusroute in Wageningen. Ook informeren we de pers over de gang van zaken. En we willen meer laten zien van het gebied en de gevolgen van de aanleg van de Campusroute tonen.

Wat men zegt over de Campusroute

“Wat ik niet begrijp is dat de WUR een niet duurzame oplossing (asfalt) onderschrijft terwijl ze in de hele wereld verkondigen dat natuur en leefomgeving gespaard en bewaard moet worden.”

Ingeborg LeeftinkBewoner wijk Noordwest Wageningen

“De geplande weg komt 30 meter van ons huis als het aan de Provincie Gelderland ligt. Tellen bewoners in Wageningen niet meer mee en moet alles wijken voor het economisch belang van FoodValley?”

Annet van BetuwBewoner wijk Noordwest Wageningen

“Bizar dat overheden zo spelen met de gezondheid van bewoners. Fijnstof en CO2 zullen neerslaan op de huizen en de gezondheid schaden. Waarvoor? Om 3 minuten sneller te zijn? Is dat het waard?”

Joke van OostrumBewoner wijk Noordwest Wageningen

Als we niet samenwerken om de Campusroute te voorkomen
dan komt de Campusroute er zeker!

Alleen door samen te werken aan het voorkomen van de Campusroute kunnen we de plannen keren. Dus help ons bij het verzamelen van informatie, het kritisch kijken naar die informatie en het naar buiten brengen van de zaken die niet kloppen.

Laat je informeren en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Wij houden je dan zo goed mogelijk op de hoogte.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

* verplicht veld