Geen weg door het Binnenveld!

Al vele jaren is de gemeente Wageningen bezig met plannen voor het vergroten van de bereikbaarheid van Wageningen; in  juli 2017 heeft de provincie Gelderland de besluitvorming naar zich toegetrokken via een PIP, een provinciaal inpassingsplan. Deze site is in het leven geroepen om belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Op 6 oktober 2020 heeft het College van Gedeputeerde Staten haar voorkeur uitgesproken voor het verbeteren van de bestaande infrastructuur. Dit is in de plannen bekend als de ABR, het Alternatief Bestaande Route. Dit betekent dat zij níet kiest voor een Campusroute. Wij zijn blij met deze keuze.

Op 21 november 2023 heeft het College van GS het ontwerp-inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld. Op 11 december is er een inloopavond. Reageren kan van 14 december 2023 – 24 januari 2024.

De volgende stap is dat deze keuze bevestigd moet worden door Provinciale Staten van Gelderland (zomer 2024 volgens de laatste planning).

Onder de kop ‘nieuws’ lees je de laatste berichten, alle andere info – ook die we in het verleden hebben gepubliceerd – vind je nog steeds op deze site. Op 12 december 2023 schreven we ons laatste blog. De site blijft tot september 2024 online.

De Campusroute
is een slechte oplossing
voor een beperkt probleem!

Wij willen een goede woon- en leefomgeving
zonder Campusroute!

Wageningen is nu nog een kleinschalige, leefbare stad. Door de komst van bedrijven rond de universiteit, de samenwerking in FoodValley én de komst van heel veel studenten de komende jaren, staat de bereikbaarheid van Wageningen onder druk. Daar moeten we samen iets aan doen.

Wij werken – waar mogelijk – samen met andere partijen die de aanleg van de Campusroute ook geen goed idee vinden.

Wat doen wij

Informatie

Op deze site geven we je zoveel mogelijk informatie over de plannen voor de aanleg van de Campusroute. Die informatie verzamelen we van de verschillende overheidsorganen en andere betrokken instellingen en van partijen die – net als wij – de Campusroute – om verschillende redenen – geen goed idee vinden.

Overzicht data

Wij geven je een zo goed mogelijk overzicht van de belangrijke data in het proces rond de plannen van de Campusroute, zodat je zelf kunt bepalen of je actie moet nemen door bijvoorbeeld in te spreken, een zienswijze in te dienen of op een andere manier je wensen en argumenten kenbaar kunt maken.

Activiteiten

Waar nodig zullen we acties en activiteiten opzetten om meer ruchtbaarheid te geven aan de gang van zaken rond de plannen van de Campusroute in Wageningen. Ook informeren we de pers over de gang van zaken. En we willen meer laten zien van het gebied en de gevolgen van de aanleg van de Campusroute tonen.

Wat men zegt over de Campusroute

“Wat ik niet begrijp is dat de WUR een niet duurzame oplossing (asfalt) onderschrijft terwijl ze in de hele wereld verkondigen dat natuur en leefomgeving gespaard en bewaard moet worden.”

Ingeborg LeeftinkBewoner wijk Noordwest Wageningen

“De geplande weg komt 30 meter van ons huis als het aan de Provincie Gelderland ligt. Tellen bewoners in Wageningen niet meer mee en moet alles wijken voor het economisch belang van FoodValley?”

Annet van BetuwBewoner wijk Noordwest Wageningen

“Bizar dat overheden zo spelen met de gezondheid van bewoners. Fijnstof en CO2 zullen neerslaan op de huizen en de gezondheid schaden. Waarvoor? Om 3 minuten sneller te zijn? Is dat het waard?”

Joke van OostrumBewoner wijk Noordwest Wageningen

Als we niet samenwerken om de Campusroute te voorkomen
dan komt de Campusroute er zeker!

Alleen door samen te werken aan het voorkomen van de Campusroute kunnen we de plannen keren. Dus help ons bij het verzamelen van informatie, het kritisch kijken naar die informatie en het naar buiten brengen van de zaken die niet kloppen.