logo campusroutenee

Ons laatste blog

En daar kwam het eindelijk: het ontwerp-inpassingsplan van Beter Bereikbaar Wageningen. Tijdens de inloopavond op 11 december 2023 werden ook de laatste twijfelaars overtuigd: de provincie zet in op het verbeteren van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. De Campusroute is echt van de baan.

Dit betekent dat wij stoppen met onze activiteiten voor CampusrouteNee. De website blijft nog tot september 2024 online, maar dit is het laatste blog.

Vanaf het moment dat de provincie Gelderland het roer van de gemeente overnam en vol inzette op een Campusroute, brak voor ons een roerige tijd aan. We startten deze website, verzamelden informatie en kregen inhoudelijk steun van de groep aanwonenden en andere direct betrokkenen. We hebben veel geleerd over WOB-procedures, verkeerstellingen en -modellen, de ladder van Verdaas, patrijzen en het Dassenbos en hebben de lezers van onze site en de nieuwsbrief daarover zo goed mogelijk geïnformeerd.

Meten is weten

We lazen dat Jan Dijkstra op Twitter een discussie begon over de verkeerscijfers: zie ons blog Het verkeer op de Mansholtlaan is in 2019 evenveel als in 2012. We zagen ook hoe inmiddels een aantal direct aanwonenden aan het rekenen en tellen was en naar de provincie stapte en vervolgens de bevindingen deelde met de commissie MER. Mogelijk was dit een cruciale bijdrage voor de reactie van de commissie MER die aan de provincie vroeg om het huiswerk over te doen. Het leidde tot het in beeld komen van de ABR (Alternatief Bestaande Route) en jaren later tot het nu vastgestelde ontwerp-inpassingsplan. Zelf gaan rekenen en tellen heeft zin.

Hoe verder

Op de site van de provincie staat uitgelegd hoe je kunt reageren op het ontwerp-inpassingsplan en wat de planning is.

Voor ons stopt het hier. We danken iedereen voor de steun! We deden het met plezier.