Aanwonenden van de Campusroute hebben nogal wat vragen over het provinciale verkeersmodel. Ze stuurden een brief aan GS en PS.

De aanwonenden aan het zoekgebied van de Campusroute hebben een brief aan het College van GS en de leden van Provinciale Staten gezonden. Met deze brief verzoeken zij hen antwoord te geven op vragen over het Verkeersmodel Beter Bereikbaar Wageningen en op een aantal aanvullende vragen. 

De volledige brief (pdf bestand) kun je hieronder via de link bekijken.

Brief van aanwonenden Campusroute aan College GS en leden van Provinciale Staten (pdf)