Provincie geeft nog geen antwoord

In de 2e helft van augustus stelden enkele aanwonenden van het zoekgebied van de Campusroute vragen aan de provincie over de ‘reistijdfactor’ en ‘reservecapaciteit’. Daar is nog geen antwoord op. Ze besloten een herinnering te sturen en vulden dit aan met vragen over het Milieueffectrapport (MER).

Herinneringsbrief aan GS

In augustus stelden enkele aanwonenden aan de geplande Campusroute vragen aan de provincie Gelderland. Wij besteedden daar toen aandacht aan in ons nieuwsbericht ‘Aanwonenden Campusroute geweigerd als lid Klankbordgroep.’ De vragen zijn nu in een nieuwe brief herhaald en aangevuld met een vraag over het MER. Via deze link kun je deze nieuwe brief (herinnering aan GS) lezen. In verband met het voorkómen van handtekeningenfraude hebben we de handtekeningen met instemming van de schrijvers verwijderd.

Nogmaals vragen over reistijdfactor en reservecapaciteit?

In de brief wordt nogmaals gevraagd om een reactie op deze vragen

  • Waarom wordt de reistijdfactor 1,5 gebruikt’?
  • Waarom stelt u reservecapaciteit gelijk aan extra groei

Een nadere uitleg is te lezen in de brief.

Hoe is de scheiding van functies bij het MER geregeld?

De provincie is nu bezig met de voorbereiding van het Milieu Effect Rapport. Omdat de provincie zowel ‘initiatiefnemer’ van het MER is als ‘bevoegd gezag’ lijkt het belangrijk om deze functies te scheiden. De schrijvers willen ‘zeer graag weten hoe dit voor Beter Bereikbaar Wageningen is geregeld.’

Update december 2019

Op 6 december 2019 beantwoordde de provincie de brief, lees hier het antwoord.
Het standpunt over de reistijdfactor blijft onveranderd. Verder wordt de MER-procedure binnen de provincie beantwoord.

Links