Omwonenden in verzet tegen megabedrijventerrein Born-Oost

In het gebied Born-Oost zijn plannen om een megabedrijventerrein aan te leggen. Volgens de WUR en de gemeente Wageningen is er naast de universiteit een groot bedrijventerrein nodig, omdat veel grote agro-food-bedrijven en natuurorganisaties naar de ‘kennishub’ willen komen. De WUR vertelde aan Omroep Gelderland dat aan de omvang van dat gebied op Born-Oost eigenlijk niet valt te tornen. De omwonenden zijn het daar niet mee eens en komen in verzet. Ook wij zetten onze vraagtekens bij deze ontwikkeling, die ervoor zal zorgen dat de druk op de wegen rond Wageningen toeneemt.

foto Omroep Gelderland

Wethouder: bijna enige plek waar uitbreiding mogelijk is

Tijdens het Rondetafelgesprek op 25 november 2019 sprak de gemeenteraad met wethouder Gudden over de door hem gepresenteerde plannen voor Born-Oost. Hij benadrukte dat dit eigenlijk de enige nog beschikbare plek in Wageningen is waar uitbreiding voor de WUR mogelijk is. Op de site van Omroep Gelderland staat hierover een uitgebreid bericht.

Bewoners voelen zich voor blok gezet

Al eerder hebben omwonenden van Born-Oost gemeld dat de gang van zaken niet juist is. Niet alleen is hun een aantal jaren geleden iets anders voorgespiegeld dan nu wordt voorgesteld, ook blijkt de WUR niet af te willen wijken van de geclaimde ruimte en bebouwing. Zowel oppositie als coalitiepartijen zetten nu grote vraagtekens bij het gevoerde proces.

Bereikbaarheid

In het kader van de bereikbaarheid van Wageningen is het een bijzondere keuze om een bedrijventerrein met 2000 werkplekken te situeren aan een weg die door velen als ’te druk’ en ‘bottleneck voor de bereikbaarheid van Wageningen’ wordt gezien. In het plan is geen rekening gehouden met de problematiek rond bereikbaarheid. Een dergelijk groot bedrijventerrein legt extra druk op de wegen. Helaas was de tijd van het rondetafelgesprek niet lang genoeg om de bereikbaarheid te bespreken, daar is ruimte voor in het vervolggesprek.

Vervolggesprek op 9 december

Op 9 december wordt het vervolgd. In januari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit.

Meer lezen?