Plan Zonneveld Nergena tast Binnenveld aan

Teken de petitie!

Wij van CampusrouteNee! maken ons druk over de plannen voor de Campusroute, een weg die het Binnenveld aantast. Nu is die Campusroute niet de enige bedreiging voor de kwetsbare natuur van het Binnenveld. Ook andere plannen bedreigen dit stuk Wageningen. Ook daar willen we jullie – waar nodig – inlichten over wat men allemaal van plan is in dat Binnenveld. Daarom nu iets over het “Zonneveld Nergena”, een zonnepark dat moet komen tussen de Dijkgraaf en de Bornsesteeg.

LC Energy wil een zonnepark in het Binnenveld

LC Energy is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark aan de Dijkgraaf (Wageningen/Bennekom) ter grootte van 10ha (ca 20 voetbalvelden). Dit zonnepark tast in ernstige mate het zeer gewaardeerde open karakter van het landschap tussen Wageningen en Bennekom aan.

Lees voor meer info het artikel Bedenkingen tegen Zonneweide Langesteeg Bennekom.

Teken de petitie

Kun je nog iets doen tegen de aanleg van dit Zonneveld? Jazeker! Op 9 Januari 2020 wordt er door de Gemeenteraad van Ede in een Oordeelvormende vergadering gesproken over de Ontwerp-omgevingsvergunning “Zonneveld Nergena, Bennekom”. Door de petitie tegen de aanleg van dit Zonneveld te tekenen kan aan de raadsleden worden getoond dat er veel tegenstanders zijn voor de aanleg van dit Zonneveld.

Dus, wil je geen verdere aantasting van het Binnenveld met dit Zonneveld, teken de petitie. Attendeer ook anderen op de petitie. Misschien dat we dan samen het verschil kunnen maken en het Binnenveld kunnen behouden zoals het is.

Klik hier om de petitie te ondertekenen