Zonder verkeerslicht rechtsaf?

In de Gelderlander staat vandaag een artikel over de oplossingen die de provincie Gelderland in wil zetten bij het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen.

Lees hier het artikel in de Gelderlander

Bij het zoeken naar oplossingen heeft de provincie beloofd ook naar andere oplossingen te kijken dan alleen naar de grote infrastructurele plannen. 

Inmiddels is ook op de site Beter Bereikbaar Wageningen het onderzoek met de resultaten van de korte termijn maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer in Wageningen geplaatst. Je leest het hier.

De aanleiding

Aanleiding voor het onderzoeken van korte termijn-maatregelen is de vertraging van het project Beter Bereikbaar Wageningen (BBW), die is ontstaan in het verkeersonderzoek en een half jaar vertraging veroorzaakt. De resultaten van het milieu-effectenonderzoek verwacht de provincie in het tweede kwartaal van 2020, en niet – zoals beloofd – in het eerste kwartaal van 2020.

Korte termijn maatregelen

We zetten de korte termijn maatregelen die genoemd worden even kort voor je op een rijtje:

  • Groen licht voor verlaten Campus via de Kielekampsteeg
  • Rotonde Droevendaalsesteeg / Mansholtlaan vervangen door een kruising met verkeerslichten en een vrije rijstrook voor rechts afslaand verkeer
  • Aansluiting Grintweg / Nijenoord Allee op de Mansholtlaan
  • Verbeteringen voor fietsers
  • Westelijke ontsluiting van de Wageningen Campus

Uiteraard hopen wij dat de combinatie van korte termijn oplossingen ervoor zorgt dat de verkeersdruk in de spitsuren zodanig afneemt, dat daarmee de bereikbaarheid van Wageningen voldoende gewaarborgd is.