Aanwonenden Campusroute geweigerd als lid Klankbordgroep

De direct aanwonenden aan de geplande Campusroute hebben van de provincie Gelderland per brief te horen gekregen dat zij niet kunnen deelnemen aan de Klankbordgroep. De reden daarvoor is dat deze groep bewoners volgens de provincie voldoende vertegenwoordigd is in die Klankbordgroep.

Die afwijzing heeft kwaad bloed gezet bij de aanwonenden en daarom hebben ze naar de provincie gereageerd, ook per brief. De aanwonenden – die als de Campusroute doorgaat de meeste hinder zullen ondervinden van die nieuwe weg – vinden dat zij zelf mogen bepalen wie hen vertegenwoordigt. Ook vragen zij in de brief meer uitleg over een aantal door de provincie bepaalde factoren, waarop bij een eerder schriftelijk verzoek niet is geantwoord.

Wat is er gebeurd

In juni 2019 schreef een groep direct aanwonenden aan de mogelijke Campusroute een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Gelderland met als belangrijkste punten:

  • waarom zijn er in 2018 geen aparte gesprekken geweest met direct aanwonenden aan het zoekgebied (terwijl dat wel in het communicatieplan stond),
  • een verzoek om deelname aan de Klankbordgroep,
  • waarom is de Mansholtlaan de enige provinciale weg met een reistijdfactor 1.5.

Wij hebben daar toen een blog aan besteed:
Aanwonenden Campusroute aan Gelderse politici: wij willen gewoon meepraten.

In juli 2019 antwoordde de provincie. Daar heeft de groep nu op gereageerd. Beide brieven kun je lezen via deze links:

Geen erkenning van de direct aanwonenden als aparte groep

Opvallend is dat de provincie de groep aanwonenden niet erkent als een aparte groep die in de Klankbordgroep kan plaatsnemen.

“Dat u zich niet vertegenwoordigd voelt,
wil dus nog niet zeggen dat u niet vertegenwoordigd wordt.”
(citaat uit brief provincie, juli 2019)

De provincie verwijst naar de Bewonersvereniging Noordwest, terwijl de groep aanwonenden (weer) aangeeft deels andere belangen te hebben dan de Bewonersvereniging en zelf wil mee-klankborden. Bovendien is tijdens een vergadering van de Klankbordgroep besloten dat nieuwe groepen kunnen worden opgenomen. 

De waarom-vraag wordt vermeden

Ook valt op dat de provincie in haar brief uitleg geeft over de begrippen ‘reistijdfactor’ en ‘reservecapaciteit’, terwijl de aanwonenden geen uitleg vragen maar juist willen weten waarom deze zo zijn gebruikt. Daar geeft de provincie geen antwoord op.

Voor verdere details verwijzen we naar de brieven.

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.