afbeelding voor dossiers

Nieuw Dossier: Gele Kwikstaart

Graag openen we vandaag een nieuw dossier, namelijk het dossier Weidevogels, de Gele Kwikstaart. Deze ‘Rode lijstvogel’ komt in grote aantallen voor op de proefvelden van de WUR.  Er zijn inmiddels al meer dan 40 territoria in beeld gebracht.

Eerder dit jaar stuurde de Vogelwerkgroep Wageningen een brief naar de provincie Gelderland naar aanleiding van de Quickscan van Buro Groene Ruimte. De Vogelwerkgroep ontdekte namelijk dat patrijzen en gele kwikstaarten ontbreken als beschermde soorten. Wij hebben er toen een bericht over geschreven: Vogelwerkgroep Wageningen aan provincie: vergeet patrijs en gele kwikstaart niet.

De Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) is nu bezig met een inventarisatie en hoewel die nog niet voltooid is, is wel al duidelijk dat op de proefvelden van de WUR veel gele kwikstaarten voorkomen, er zijn nu al meer dan 40 territoria geteld. Compenseren elders zal een probleem zijn als de Campusroute doorgaat.

Reden genoeg om een apart dossier over de Gele Kwikstaart te openen!