Reactie van de provincie op doorsnijding park Noordwest

Vorige week heeft Annet van Betuw op Twitter aan de Provincie Gelderland gevraagd hoe het zit met de aansluiting van de eventueel aan te leggen Campusroute aan de Nijenoordallee. Er bleek namelijk – naast de algemeen gepresenteerde tekening van die kruising – ook een tweede versie te zijn, die is aangepast in juni 2019. Deze is gepresenteerd in de Klankbordgroep van 20 juni 2019. Helaas hebben we tot nu toe nog niet kunnen achterhalen waar die wijziging dan op stoelt, want de informatie vanuit de Klankbordgroep is tot op heden nog niet openbaar gemaakt door de provincie Gelderland. Wat we konden doen is de vraag die opborrelde te stellen via Twitter. Ook hier op de site hebben we er een artikel aan gewijd. (Klik hier voor het artikel)

De provincie heeft nu een reactie gegeven. Niet rechtstreeks, maar via de krant. Naar goed gebruik heeft De Gelderlander naar aanleiding van onze tweet een artikel gemaakt van de twee varianten van de aansluiting naar de Nijenoord Allee. Daarvoor wil men de info altijd van alle kanten belichten en dus hebben ze vorige week – na onze tweet – ook de provincie om een reactie gevraagd. De provincie kon op dat moment nog geen reactie geven. Dat is dus nu wel gebeurd. Die reactie laten we graag hieronder zien. (Bron: De Gelderlander, 15 juli 2019)

Wij zijn verbaasd over deze reactie. In onze overtuiging zijn er nooit dikke viltstiftstrepen getoond.

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, want mocht de Campusroute doorgaan, dan zou dat op deze manier aantasting van het Dassenbos met zich meebrengen én aantasting van het park Noordwest! En dat tast de leefbaarheid van onze hele wijk aan!

Het digitale artikel in de Gelderlander lees je hier.