Een weg door het park?

Afgelopen week werden we verrast toen we de Voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen goed doornamen, zoals we altijd doen als er nieuwe stukken zijn met informatie inzake de plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen. In deze voortgangsrapportage viel ons oog op het kaartje met daarin de 6 varianten van de eventueel aan te leggen Campusroute. Daarin leek iets veranderd ten opzichte van de voorgaande keer dat we het kaartje onder ogen kregen, in februari 2019 (zie de blog van 6 februari).

Een weg door het park

Op het nieuwe kaartje zien we dat de aftakking naar de Campusroute bij een aantal varianten (variant 1 en variant 4) dwars door het park bij de ingang van Noordwest gaat, terwijl daar eerder slechts sprake was van een minder ruime doorsnijding. Wonderlijk, want er is naar onze mening zo een aanpassing gedaan op de plannen, zonder dat dat bekend gemaakt is en voorgelegd is aan de verschillende stakeholders die betrokken zijn geweest bij de ontwerpateliers. Onze vraag is dan ook of dat zomaar kan. Of plannen zomaar kunnen worden aangepast. En of deze aanpassing bekend is bij de Gemeente Wageningen. Het betreft hier tenslotte een aanpassing op een gemeentelijke weg.

Een eerste reactie van de gemeente Wageningen

Die vraag hebben we via Social Media (twitter) gesteld aan de gemeente Wageningen. Daarop hebben we een reactie van de wethouder Mobiliteit van de gemeente Wageningen, Peter de Haan, gekregen, die we hieronder vermelden. (De reactie (in 4 delen) lees je trouwens van onder naar boven.)

Ook de Gelderlander heeft gereageerd op dat bericht en heeft een artikel hierover in de krant geplaatst. Ook dat delen we graag. (Het is een premium artikel, dus alleen met abonnement te lezen).

Wordt vervolgd…