bovenkant advies cie mer juni 2020

Commissie m.e.r. tikt provincie Gelderland weer op de vingers

De provincie Gelderland heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd een advies te geven over het MilieuEffectRapport dat de provincie op 21 april openbaar maakte. Net als in mei 2018  heeft de commissie m.e.r. kritische kanttekeningen; ze adviseert eerst nader onderzoek te doen voor er een besluit wordt genomen.

Waarom alleen deze twee opties?

In het persbericht van de commissie m.e.r. staat dat het milieueffectrapport beter moet “uitleggen waarom alleen gekeken wordt naar de Campusroute en naar het aanpassen van twee bestaande wegen.” Er wordt niet duidelijk gemaakt waarom het rapport zich alleen richt op deze twee opties. “De Commissie vindt bijvoorbeeld het ombouwen van de busbaan ook voor de hand liggen en vraagt (..) zich af of sommige afgevallen alternatieven met aanpassingen niet ook aan de eisen voldoen. Ook zijn alternatieven afgevallen vanwege te hoge kosten, maar de nu onderzochte alternatieven hebben ook hoge kosten.”

Meer gegevens nodig om milieubelang volwaardig mee te wegen

Verder zegt de commissie dat geluid en luchtkwaliteit langs wegen veranderen als verkeersstromen veranderen. “Laat in het milieueffectrapport zien waar en in welke mate het geluid en de luchtkwaliteit beter of slechter wordt. Ten slotte is het advies om aan te geven in hoeverre opties mogelijk zijn vanwege beschermde natuur.”

“De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over een optie besloten wordt, zodat het milieubelang daarbij volwaardig wordt meegewogen.”

Meer lezen:

Advies commissie m.e.r

Het advies van de Commissie m.e.r.