beantwoording mer

Provincie Gelderland beantwoordt de vragen over het MER

Op 21 april publiceerde de provincie Gelderland het MilieuEffectRapport (MER) over het project Beter Bereikbaar Wageningen. We konden tot en met 5 mei vragen stellen. De antwoorden op de vragen staan nu online op de provinciale site over het project.

Via deze link ga je direct naar de beantwoording van de vragen

Er zijn meer dan 550 vragen gesteld over talloze onderwerpen. Het projectteam van de provincie legt uit dat er verhelderende vragen over het MER zijn gesteld, politiek-bestuurlijke, over de kwaliteit van het MER en dat er ook vragen zijn die buiten het onderwerp gaan. Op de site wordt uitgelegd hoe ze daarmee zijn omgegaan.

Vragen over het MER gebundeld in thema’s

Het projectteam heeft vragen over het MER gebundeld in thema’s zoals lucht, gezondheid en geluid. Het thema verkeer is onderverdeeld in subcategorieën. Onderaan de provinciale pagina kun je per thema doorklikken naar de vragen en antwoorden. Alle vragen zijn anoniem weergegeven.

Andere vragen en fouten

De commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd; daarom is een deel van de vragen die met de kwaliteit van het MER te maken hebben niet beantwoord. Dat is ook bij die vragen aangegeven.

Datzelfde geld voor andere vragen, zoals over nut en noodzaak en het plan van aanpak, en bestuurlijke vragen. Ook hier is antwoord gegeven als het projectteam dat kon.

Door vragenstellers zijn enkele fouten geconstateerd zoals over een tabel en patrijzen. Dit wordt gecorrigeerd, maar heeft volgens het projectteam geen wezenlijke invloed op de keuze die na de zomer door Gedeputeerde Staten gemaakt zal worden.

Het vervolg

In deze periode (juni tot half juli) houden de leden van de Klankbordgroep overleg met hun achterban.

  • Begin juni is er een online vergadering van de Klankbordgroep, helaas is deze niet openbaar.
  • 15 juni: Politieke avond van de Gemeente Wageningen.
  • Tot en met 17 juli kunnen adviezen worden ingeleverd bij GS.
  • Na het zomerreces neemt GS een besluit over de voorkeursvariant.

Op onze tijdlijn met belangrijke data staat een overzicht van belangrijke stappen. Deze tijdlijn werken we constant bij.