Provincie maakt ontwerp inpassingsplan openbaar

Vlak voor het Kerstreces maakte de provincie het voorontwerp van het inpassingsplan Beter Bereikbaar Gelderland openbaar. Hierover worden diverse organisaties om advies gevraagd. Deze adviezen worden verwerkt in het latere ontwerp inpassingsplan, waarover een zienswijze kan worden ingediend.

Op 25 januari 2022 is er een besloten informatieve bijeenkomst voor belangengroepen, op 26 januari een openbare bijeenkomst voor iedereen. Deze bijeenkomsten zijn online te volgen.

De provincie vraagt advies over het voorontwerp inpassingsplan aan de gemeenten Wageningen en  Ede, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Veiligheidsregio Gelderland Midden en enkele leidingbeheerders. De online bijeenkomst op 26 januari 2022 is bedoeld om het verbeterde wegontwerp, de onderzoeksresultaten en het voorontwerp inpassingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Filmische impressie

De provincie heeft een filmische impressie (de provincie noemt het zelf ‘filmpje’) gemaakt om het wegontwerp voor de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee te laten zien . Via deze link ga je direct naar de video. 

De provincie legt uit dat we in de video kunnen zien “welke aanpassingen we aan de weg gaan doen om Wageningen beter bereikbaar te maken en hoe verschillende weggebruikers daar vlot en veilig gebruik van maken. We laten uitgebreid zien hoe de onderdoorgang er bij de Nijenoord Allee/ Churchillweg uit komt te zien, omdat deze plek het meest verandert.”

Online bijeenkomsten

De online bijeenkomst op 26 januari 2022 is bedoeld om het verbeterde wegontwerp, de onderzoeksresultaten en het voorontwerp inpassingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden.

We verwachten dat je je binnenkort kunt aanmelden voor de bijeenkomst van 26 januari 2022. We zullen je daarover informeren via onze nieuwsbrief. Voor de bijeenkomst van 25 januari kun je het beste contact opnemen met een van de belangengroepen.

Links