Dassenbos en Aurora

WUR: Dassenbos houdt bestemming natuur (op lange termijn)

Het Dassenbos wordt nu door WUR gezien als groen erfgoed, lezen we in een artikel in Resource-online van 6 november. Dat is natuurlijk goed nieuws, zeker omdat de Raad van Bestuur het Dassenbos als belangrijke natuurwaarde erkent en “WUR wil daarom voor de lange termijn de bestemming Natuur voor het Dassenbos in het bestemmingsplan behouden”. Dat was weleens anders.

Provincie dreigde Dassenbos op te offeren

Het hierboven genoemde artikel heeft een opvallende inleiding: ‘Pal naast Aurora staat een eeuwenoud bos. De provincie dreigde het op te offeren voor de rondweg, maar dat plan is definitief van de baan. Het bos is gered.‘ Deze inleiding leidde tot enige verbazing. Was het immers niet WUR die, samen met provincie en ondernemers, vanaf het begin voor de Campusroute pleitte, de weg die door het Dassenbos zou gaan, het bos waar nu zoveel waarde aan gehecht wordt? Pas op het laatste moment werd – in het openbaar althans – de ommezwaai gemaakt en gekozen voor het Alternatief Bestaande Route.

We kunnen ons voorstellen dat de provincie Gelderland en de Wageningse ondernemers verenigd in W12 dit met dezelfde verbazing lezen. WUR is immers onderdeel van de W12 en heeft tot vlak voor het besluit van de provincie in oktober 2020 ferm gestreden voor de aanleg van de Campusroute, zoals blijkt uit de adviezen die de W12 heeft gegeven en een bericht in de Stad Wageningen van 9 september 2020 waarin WUR het advies van WOC/W12 onderschrijft.

In het uiteindelijke besluit van GS (Gedeputeerde Staten van Gelderland) in oktober 2020 staat dat WUR het voornemen om de Alternatieve Bestaande Route (dus niet de Campusroute) uit te werken ondersteunt. Daarmee werden eerdere adviezen van WUR via de W12 overruled. Wij waren er blij mee. Maar dat alleen de provincie het Dassenbos wilde opofferen is onvolledig. Een correctie in Resource lijkt op zijn plaats.

Compensatiebomen

Aan het begin van dit jaar werden aan de rand van het Dassenbos een aantal bomen gekapt voor het nog aan te leggen fietspad naar het nieuwe onderwijsgebouw Aurora. Dat leidde tot veel beroering. Het fietspad is nu aangelegd vanaf de Bornsesteeg naar de fietsenkelder van Aurora. Als het aan WUR ligt komt het laatste stuk, naar de Dijkgraaf, er ook binnenkort. In het artikel in Resource wordt verteld hoe WUR de bomen denkt te compenseren.

Op onze pagina ‘In de pers’ kun je meer lezen over de verwikkelingen rond het fietspad. 

Het vervolg

Hoe gaat het nu verder. De bomen die gekapt zijn voor het nieuwe fietspad komen waarschijnlijk als ‘compensatiebomen’ terug op een andere plek op de campus. Daarnaast wachten wij op:

  • de nieuwe ontwikkelingen rond het fietspad,
  • de plannen voor de herinrichting van het kruispunt bij de entree van Noordwest bij de Mondriaanlaan/busbaan
  • en de volgende stappen van de provincie bij het inrichten van het alternatief Bestaande Route.

Links