afbeelding voor dossiers

Dossier: De Kosten van Beter Bereikbaar Wageningen

In ons nieuwe dossier over de Kosten van Beter Bereikbaar Wageningen worden de kosten van twee routes met elkaar vergeleken: die van de bestaande route (Mansholtlaan) en de Campusroute op maaiveld. Dit gebeurt op basis van beschikbare gegevens. Hoewel er onderdelen ontbreken, is duidelijk dat de Campusroute veel duurder is dan gepland.

Voor het Project Beter Bereikbaar Wageningen heeft de provincie Gelderland € 14 miljoen beschikbaar. In het nieuwe dossier worden de bekende kosten van de twee alternatieve routes  met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat de bestaande route (Mansholtlaan) minstens € 14 miljoen en die van de Campusroute op maaiveld minstens € 21 miljoen kost. Hoewel in de berekeningen een aantal belangrijke onderdelen ontbreken, komt uit de vergelijking naar voren dat de Campusroute veel duurder wordt dan tot nu toe is verteld.

Kostenvergelijking op basis van twee berekeningen

In 2013 maakte de provincie Gelderland een berekening, de stukken hierover zijn verkregen op basis van WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur). In 2017 maakte adviesbureau RHDHV een berekening voor de vergadering van de gemeenteraad van Wageningen; deze berekening is openbaar en te vinden via de bijlagen bij de vergadering. De vergelijking van deze berekeningen is in een uitgebreide tabel in het dossier weergegeven.

Het is nog niet compleet

Nadat de berekeningen met elkaar vergeleken zijn, is nagegaan of er onderdelen ontbreken en of daarvan kosten zijn in te schatten. Het valt op dat er te weinig gegevens zijn opgenomen over geluidsschermen, planschade en natuurschade. Bovendien ontbreken de kosten van de recent bekend geworden nieuwe kruising van de Campusroute met de Nijenoord Allee (en doorsnijding van het park Noordwest).

Conclusies

In het uitgebreide dossier over de Kosten van Beter Bereikbaar Wageningen springt een conclusie eruit: De Campusroute is veel duurder dan gepland.