Inloopavond 25 september over schetsen Campusroute en Bestaande route

De provincie Gelderland organiseert op woensdag 25 september in het WICC een inloopbijeenkomst om de schetsontwerpen van de Campusroute en de Bestaande route te laten zien. Hoewel de brief aan aanwonenden en omwonenden hierover nog niet ontvangen is, bereiken ons van verschillende kanten berichten om ons hierop te wijzen. Daarom willen we je alvast informeren over deze bijeenkomst.

Inloopbijeenkomst van 17.00 – 20.00 uur in het WICC

Tijdens de bijeenkomst op 25 september (van 17.00 – 20.00 uur in het WICC) worden de 7 varianten toegelicht (6 voor de Campusroute en 1 van de Bestaande route) en het vervolgproces en de planning. Het College van Gedeputeerde Staten maakt later in het traject een keuze voor een route over de Campus of de Bestaande route. Om dit te doen zijn nu schetsontwerpen gemaakt op basis waarvan de milieueffecten worden onderzocht.

Direct aan- en omwonenden ontvangen uitnodiging per post

Direct aan- en omwonenden (binnen ongeveer 30 meter) van de Campusroute en de Bestaande route ontvangen per post een uitnodiging. Check dus je brievenbus en neem contact op met de provincie als je geen uitnodiging hebt ontvangen.

Provincie houdt ook keukentafelgesprekken

We hoorden ook dat de provincie in deze periode tien gesprekken houdt met direct aanwonenden. We nemen aan dat de provincie van de resultaten hiervan verslagen maakt en we zullen je daarover informeren.

Planning

Wil je meer weten over de planning dan kun je de provinciale website raadplegen. Op onze site houden we een wat meer gedetailleerdere planning bij, gebaseerd op de voortgangsrapportage die het College van Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) in juni 2019 aan Provinciale Staten stuurde.