afbeelding voor dossiers

Dossier: Schuivende Planning van Provincie Gelderland

Aan onze dossiers hebben we een nieuw onderwerp toegevoegd: de schuivende planning van de provincie Gelderland. Hierin wordt duidelijk dat het definitieve besluit door Provinciale Staten inmiddels twee jaar later wordt genomen dan gepland. Het lijkt erop dat het ongeduld van de provincie over de gemeente Wageningen onterecht was, want ook de provincie heeft te maken met een complex dossier dat niet snel is op te lossen. Misschien is het beter om niet te kiezen voor snelheid, maar juist voor een goede, duurzame en toekomstbestendige oplossing?

In ons nieuwe dossier Schuivende planning van de provincie Gelderland hebben we de planningen die sinds 2018 door de provincie Gelderland zijn gemaakt naast elkaar gelegd. Tot nu toe is die planning drie keer uitgesteld, waardoor de definitieve besluitvorming door Provinciale Staten niet medio 2019 maar medio 2021 is voorzien.

Was dit uitstel te verwachten of heeft de provincie Gelderland zich verkeken op de complexiteit van Beter Bereikbaar Wageningen? Een nieuw uitstel lijkt zich al aan te kondigen, omdat de milieueffectrapportage in het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht en niet meer in het eerste kwartaal.

Wij hopen in ieder geval dat de provincie definitief afstapt van haast en alles in gang gaat zetten om een goede, duurzame en toekomstbestendige oplossing te bedenken die niet ten koste gaat van bewoners, landschap en natuur.

Directe link naar het nieuwe dossier: Schuivende planning van de provincie Gelderland