uitleg Hoenkamp WUR 24 apr 19

Plan Born-Oost onduidelijk over Mansholtlaan

Op 24 april was er in het Wageningse stadhuis een informatiebijeenkomst van de gemeente en de WUR over het stedenbouwkundig plan voor Born-Oost, het deel van de Campus ten oosten van de Mansholtlaan waar nu al NIOO-KNAW en Aeres gevestigd zijn. Ook de Mansholtlaan was ingetekend, maar de plannen daarvoor zijn vaag. Er wordt gewacht op de provincie.

Van landelijk landschap naar een massieve kolos

Al in 2011 verscheen het eerste plan voor de inrichting van Born-Oost. De omwonenden van Born-Oost refereren aan dat plan en constateren in hun brief aan de gemeente Wageningen dat het “passend en doordacht werklandschap met landelijk wonen”, nu  veranderd is in “een zeer massaal plan voor kantoren, bedrijfsruimte, parkeergarages en studentenhuisvesting.” Volgens berekeningen van de provincie Gelderland komen er 2000 extra arbeidsplaatsen in Wageningen en die worden nu geconcentreerd op Born-Oost.

Onduidelijkheid over ontsluiting

Martijn Hoenkamp van de WUR benadrukte de aandacht voor fietsers en Openbaar Vervoer. Zo komt er een nieuwe aansluiting vanaf de woningen aan de Grintweg over Born-Oost naar de busbaan. Het fietspad over de Droevendaalsesteeg wordt hooguit wat verbeterd.

Auto’s kunnen alleen vanaf de Mansholtlaan naar Born-Oost, op de kaarten staat een ingang tegenover de oprit naar de busbaan getekend. De verkeerslichten die nu alleen voor de busbaan gelden, worden aangepast en ook de rotonde Droevendaalsesteeg zal veranderd worden in een kruispunt met verkeerslichten.

Op een vraag over een extra auto-ontsluiting voor bijvoorbeeld medewerkers van Campina en Unilever naar de Mansholtlaan, werd door een medewerker van de gemeente ontkennend geantwoord. De WUR heeft dat niet in de planning zitten.

Hoe het nieuwe verkeerspunt eruit komt te zien, is nog onduidelijk, dat wordt later bepaald.

ontsluiting Born Oost 24 april 19

En verder?

De stap naar de provinciale plannen voor de Mansholtlaan is natuurlijk gemakkelijk gemaakt. De provincie maakt na de milieueffectrapportage rond de zomer een voorlopige keuze voor het tracé voor Beter Bereikbaar Wageningen. In januari is naast de Campusroute de ‘bestaande route’ als alternatief toegevoegd; wat betekent een eventuele keuze  voor de ‘bestaande route’ (Mansholtlaan) voor Born-Oost?

De ontwikkeling van Born-Oost wordt gepresenteerd als een onafhankelijk project. Maar het is merkwaardig dat er zelfs geen voorzichtige schets ligt van een mogelijke inrichting van de  Mansholtlaan: hoeveel ruimte heeft de weg nodig en wat betekent dat voor Born-Oost en de doorstroming van het verkeer?