Ondernemers richten zich tot gemeente, maar provincie is toch aan zet?

Dat de Wageningse ondernemers verenigd in WOC en W12 pleiten voor een snel beter bereikbaar Wageningen is bekend. Nieuw is dat in een artikel in De Gelderlander de blik nu op de gemeente wordt gericht. Bovendien onderbouwen ze hun pleidooi met cijfers die volgens anderen niet kloppen. Reden om het artikel eens aandachtiger te lezen; hieronder belichten we de volgens ons belangrijkste onderwerpen.

Ondernemers richten zich nu op de gemeente Wageningen

’W12: Wageningen, doe eindelijk iets aan de bereikbaarheid’ luidt de kop in de Gelderlander van 11 mei van een gesprek met Leo Zwinkels van KeyGene en Sjirk Bijma, voorzitter van het Wagenings Ondernemers Contact, WOC. Al vaker pleitten W12 en WOC voor haast en de Campusroute, maar toen was het gericht op de provincie. Nu moet volgens de ondernemers de gemeente in actie komen. Wat is de reden van die ommezwaai? De provincie heeft immers in juli 2017 met grote instemming van de ondernemers de bereikbaarheid van Wageningen uit handen van de gemeente genomen. De provincie is dan toch aan zet en niet de gemeente?

Verkeerscijfers worden verschillend uitgelegd

Maar er is meer opmerkelijks te lezen. Zo zeggen de heren dat de verkeerstoename net zo fors uitkomt als in 2012 werd voorspeld. Op Twitter wordt hier meteen op gereageeerd, o.a. door Jan Dijkstra. Hieronder de tekst uit het artikel en de tweet van Jan Dijkstra met grafiek. Baseren WOC en W12 zich op andere cijfers?

Wie vormen de W12

Er worden meer bijzondere dingen verteld in het artikel, maar interessanter is het om te kijken wie de W12 vormen. Op de site van het WOC staat een overzicht en daarin worden behalve het WOC zelf o.a. de WUR en het NIOO-KNAW genoemd. Toch zei de WUR in februari 2019 via woordvoerder Simon Vink in De Gelderlander “Het maakt ons in principe niet uit welke oplossing er gekozen wordt, als de oplossing er maar komt.” en in de zienswijze van het NIOO-KNAW in 2018 waarschuwt deze organisatie voor de negatieve impact van de plannen voor de Campusroute. We zijn benieuwd naar hun reactie op het artikel.

Gebruikte links: