nieuw college gs

Nieuw College van GS neemt binnen vier jaar besluit over bereikbaarheid Wageningen

Na de provinciale verkiezingen in maart moest er een nieuwe coalitie gevormd worden. Dat is nu klaar; het nieuwe college bestaat uit 6 gedeputeerden van 5 partijen. Beter Bereikbaar Wageningen blijft in handen van de VVD. Binnen deze zittingsperiode wordt er een besluit genomen over het project.

Project Beter Bereikbaar Wageningen naar VVD

Op maandag 27 mei presenteerde gedeputeerde Markink namens het nieuwe College van Gedeputeerde Staten het nieuwe akkoord ‘Samen voor Gelderland’. Het College wordt gevormd door VVD (2 gedeputeerden), CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie (ieder 1 gedeputeerde).  In het akkoord is op pagina 42 de portefeuilleverdeling te lezen; het project Beter Bereikbaar Wageningen wordt getrokken door de VVD, we nemen aan door de nieuwe gedeputeerde Christianne van der Wal.

Apart aandacht voor bereikbaarheid Wageningen

In het akkoord is apart aandacht besteed aan de bereikbaarheid van Wageningen. Dit is de letterlijke tekst van pagina 39:

“Beter bereikbaar Wageningen
De bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van Foodvalley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen de kansen van Foodvalley nu en in de toekomst benutten. Daarom is het belangrijk om de bereikbaarheid van Wageningen zo snel mogelijk te verbeteren. We willen een optimale en duurzame oplossing en hebben daarbij verschillende varianten en maatregelen in onderzoek. In deze periode nemen we hier een besluit over.”

Nog even wachten op aanpassing planning

Het nieuwe College wordt officieel op 5 juni geïnstalleerd. We nemen aan dat niet lang daarna een aanpassing komt van planning op de provinciale site, want nu staat er nog steeds dat het Definitief inpassingsplan (PIP) eind 2019 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.