Naamsverandering infosite provincie

Nu sinds enige tijd niet alleen de Campusroute wordt bekeken om de ‘bereikbaarheid van Wageningen’ te verbeteren, maar ook het alternatief over bestaande route weer wordt meenemen in deze beschouwingen, vonden wij het tijd worden om de provincie te attenderen op de wat vooringenomen naamstelling van de informatiesite rond die nieuwe plannen.

Door op Twitter de provincie Gelderland te wijzen op de – in onze ogen – sturende naamstelling en hen te verzoeken daar kritisch naar te kijken, heeft de provincie besloten de naam te veranderen in het veel betere ‘beterbereikbaarwageningen’. (De tweets vind je onderaan dit bericht.)

Info over de plannen voor een betere bereikbaarheid van Wageningen zijn dus vanaf nu te vinden op

https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl

Helaas blijft de oude site ook nog even in de lucht. Wij hopen echter dat de provincie Gelderland ook dat op korte termijn zal wijzigen, zodat er geen sprake meer is van een ‘sturende’ en vooringenomen berichtgeving.