onderwijsgebouw 3 wur april 2019

Valt variant 5 voor de Campusroute af door nieuwbouw WUR?

De bouwaanvraag voor het derde onderwijsgebouw van de WUR  ligt ter inzage. Het is de bedoeling dat dit gebouw pal naast het Dassenbos komt. Dit plan is al een tijd bekend, maar met de bouw vervalt mogelijk een van de alternatieven voor de Campusroute. Of zet de provincie door en betaalt ze planschade?

Bouw nieuw onderwijsgebouw WUR nu officieel aangevraagd

In 2018 kwamen de plannen van de WUR naar buiten om een nieuw onderwijsgebouw te bouwen, pal naast het Dassenbos. Die plannen leiden nu tot een officiële aanvraag voor de bouw. Op 4 april 2019 werd in het gemeenteblad van Wageningen die aanvraag voor de bouw van een nieuw onderwijsgebouw gepubliceerd: “Vijfde Polder 1: nieuwe aanvraag, bouw 3e onderwijsgebouw WUR, reguliere procedure bouw”

Je kunt reageren, je vindt de links onderaan dit bericht. Maar let op, de gemeente Wageningen maakt haast. Dit staat op de gemeentelijke website:

  • Let er wel op dat uw reactie bijtijds binnen is, de gemeente Wageningen is voornemens om aanvragen ruim binnen de wettelijke termijn (acht weken) af te handelen

Plannen al in april 2018 bekend

Al in april 2018 was bekend dat de WUR dit gebouw wil plaatsen, zie bijvoorbeeld het artikel in Resource: Vooral kleine zalen in nieuw onderwijsgebouw.

Aan het einde van het artikel staat : Toch is het niet denkbeeldig dat de Campusroute, de geplande rondweg om de campus, precies over de plek van het beoogde onderwijsgebouw loopt. ‘Eind dit jaar (2018, red) is het tracé van de weg definitief bekend, ruim voordat wij gaan bouwen’, zegt Booman. ‘Dus we doen geen gekke dingen. Provincie en gemeente weten al langere tijd dat we hier een onderwijsgebouw willen realiseren. Als het niet kan doorgaan op deze plek, ontstaat er planschade voor WUR.’

Variant 5 van de Campusroute gaat vlak langs het gebouw

kaart uit voortgangsrapportage

Kaart met 6 varianten voor de Campusroute.
Variant 5 gaat vlak langs het beoogde onderwijsgebouw

Toch was het geen aanleiding voor de provincie om het zoekgebied aan te passen in de ontwerpateliers eind 2018. Sterker nog: in de Voortgangsrapportage van de provincie van 5 februari 2019 is variant 5 getekend, vlak langs de plek van het geplande onderwijsgebouw.

Overigens blijkt uit de berekeningen van Royal Haskoning DHV dat voor de weg een tracé van 25 meter breedte nodig is. Is dit dus geen reëel tracé?

Hoe nu verder?

Is daarmee variant 5 van de Campusroute van de baan? Of zet de provincie in op planschade voor de WUR?
Dit wordt vervolgd.

Gebruikte links: