logo rijksoverheid

Wat betekent de Wet Openbaarheid van Bestuur

Alle informatie is openbaar, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat is openbaarheid van bestuur?

“In de Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken.” Dit citaat komt van de website van de provincie Gelderland, waar uitvoerig wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe je een Wob-verzoek kunt indienen bij de provincie Gelderland. Voor de Campusroute hebben enkele Wageningers zo’n Wob-verzoek ingediend. Op de site van CampusrouteNee bundelen we belangrijke informatie.

Wat kun je doen met een WOB?

Via zo’n Wob-verzoek kun je bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen of onderzoeken opvragen, die niet gepubliceerd zijn en dus ook niet op internet te vinden zijn, maar ook e-mails tussen de overheden. Zo zijn bijvoorbeeld agenda’s en verslagen van de besloten vergaderingen van de Klankbordgroep opgevraagd. Aan deelnemers van die vergaderingen wordt gevraagd of ze toestemming geven voor het verstrekken van de verslagen. Pas dan stuurt de provincie die op naar de aanvrager. Door de Wob-verzoeken van Zembla zijn bijvoorbeeld gegevens over de kunstgrasmatten-recycling door Vink in Barneveld en de onderzoeksrapporten naar de vervuilde grond naar buiten gekomen.

Waar kun je de resultaten lezen?

Op de site van de provincie Gelderland staat onderaan de pagina over de Wet Openbaarheid van Bestuur (dus even naar onderen scrollen) een overzicht van de Wob-verzoeken van de laatste drie maanden, daardoor zijn ze ook voor anderen toegankelijk gemaakt. Oudere ‘Wobs’ kun je in het archief vinden, dus ook Wobs over de Campusroute. Je zult zien dat namen zwart zijn gemaakt, maar ook andere ‘gevoelige’ informatie.

Ook bij de gemeente Wageningen zijn diverse Wob-verzoeken ingediend; deze staan echter niet online.