buizerd van het dassenbos

Aanwonenden kruispunt nu wel betrokken bij overleg

In ons vorige blog vertelden we dat de gemeente Wageningen schriftelijk uitleg gaf over de juiste interpretatie van het bestemmingsplan. In diezelfde beantwoording stond dat er in december overleg was geweest met de buurt over het fietspad en het kruispunt busbaan – Mondriaanlaan. De direct aanwonenden wisten echter van niks. Door contact te zoeken met de wethouder is dat inmiddels veranderd. Daarom kunnen we hieronder verslag doen van het eerste overleg waar Rob Jongman namens direct aanwonenden aan deelnam.

foto Buizerd van het Dassenbos door Ton van den Born

Bij het online overleg op woensdag 24 maart werd vooral gesproken over vier schetsen van de aansluiting van het fietspad aan de noordkant van de busbaan en een aanpassing van het kruispunt Dijkgraaf – busbaan – Mondriaanlaan. Hieraan werd deelgenomen door Rik Oppedijk van de gemeente Wageningen, Simon Vink en Lex Roders van de WUR, Roel Dobbelsteijn, namens de bewonersvereniging Noordwest, Peter Spitteler namens WGoW (Wageningen Goed op Weg),  Judica Velema namens de fietsersbond en voor het eerst door Rob Jongman namens de direct aanwonenden. De anderen hadden al eerder met elkaar overlegd.

Nu wel contact met de buurt

Voorafgaand aan dit overleg had Rob Jongman via e-mail en ‘in het echt’ contact opgenomen met de bewoners van de Else Mauhsstraat en de eerste huizen aan de Mondriaanlaan. De reacties op de toegestuurde schetsen waren hetzelfde, zodat Rob voldoende geïnformeerd kon deelnemen aan het overleg. Na het overleg heeft hij iedereen een kort verslag via e-mail toegestuurd. Hieronder vind je een samenvatting van de hoofdpunten. Wil je meer informatie dan kun je het beste direct met hem contact opnemen via rob.jongman@xs4all.nl 

Vier schetsen voor het kruispunt

Varianten 2 en 3 zijn schetsen van een rotonde en lijken op elkaar. Varianten 1 en 4 geven ruimte aan doorrijden van de bus en aanpassingen voor fietsers. De direct aanwonenden zijn voor oplossing 1 of 4, omdat die het minste ruimtebeslag vragen, het meest veilig lijken en het minste geluidoverlast veroorzaken. De bus kan namelijk gewoon doorrijden en hoeft niet direct voor de huizen een rotonde te nemen.

De gemeente Wageningen heeft ambtelijk een voorkeur voor variant 4 en daarna variant 1, omdat ze de veiligste oplossing zijn, relatief weinig ruimte in beslag nemen en bovendien ook het goedkoopste zijn. Oplossingen 2 en 3 (rotondes) nemen veel ruimte in beslag, zijn erg duur en roepen sluipverkeer (fietsers) op. De bewonersvereniging en WGoW spraken zich niet echt duidelijk uit, maar gaven aan dat WGoW a.s. maandag via een brief een standpunt geeft.

Haast geboden bij aanleg fietspad

Het fietspad aan de noordkant van de busbaan loopt naar het nieuwe onderwijsgebouw Aurora, vanaf Aurora langs Impuls en sluit dan aan op de fietsbrug naar Forum. De WUR wil dit graag gerealiseerd hebben als Aurora in september in gebruik wordt genomen. Vanuit de bewonersvereniging werd opgemerkt dat dit fietspad niet nodig is maar dat fietsers via Akkermaalsbos bij Rikilt kunnen oversteken. Andere partijen waren het hier ivm een gevaarlijke oversteek niet mee eens.

WUR zorgt voor compensatie van de gekapte bomen en is het eens met de suggestie vanuit de aanwonenden om tussen Dassenbos en fietspad struiken te planten om het Dassenbos enigszins te beschermen tegen wandelaars. Naast het fietspad is overigens een voetpad richting Aurora gepland.

Maatregelen voor voetgangers

Gezien de verwachte toename aan fietsers via het nieuwe fietspad per dag (tot ong. 3.500) verzoeken de aanwonenden rekening te houden met voetgangers en rolstoelgebruikers aan de westzijde van de Mondriaanlaan (langs het park) richting bushalte, langs het eerste stuk van fietspad Dijkgraaf en langs de Rooselveltweg naar de Hoef. De gemeente is het hiermee eens en neemt het mee in de verdere uitwerking.

Het vervolg

Er worden nu detail-tekeningen gemaakt die later in het openbaar worden besproken. De exacte planning is nog niet bekend. De aanwonenden gaan ervan uit dat Rob Jongman ook voor volgende overleggen wordt uitgenodigd, zodat hij hun tijdig kan informeren.