De klankbordgroep

In de berichten rond Beter Bereikbaar Wageningen, de Campusroute, kortom van alles dat met de bereikbaarheid van Wageningen te maken heeft, duikt telkens de Klankbordgroep op. Ingesteld door de gemeente en inmiddels ‘overgenomen’ door de provincie, worden hier allerlei zaken besproken. Wat weten we niet precies; de vergaderingen zijn besloten en de verslagen worden pas na een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) gedeeld. (NB zie update onderaan dit bericht)

Toch lijkt het een belangrijke groep, anders wordt hij niet zo vaak genoemd en aangehaald. Tijdens de politieke avond van de gemeente Wageningen op 29 oktober 2018 werd genoemd dat er op 5 november een vergadering van de Klankbordgroep zou zijn. De agenda was echter niet online te vinden, net zo min als verslagen. Omdat het een belangrijke groep lijkt, kun je hieronder een samenvatting vinden van wat in de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau), de Nota van Antwoord, e-mails en via de WOB te vinden is.

  • Wat is de Klankbordgroep

In de NRD (Nota Reikwijdte en Detailniveau) die in het begin van 2018 ter inzage lag, is als bijlage 4 een communicatieplan opgenomen. Hierin staat op pagina 8 bij punt 4 dat de Klankbordgroep een participatiemiddel is. Op pagina 10 staat bij 4.4 een aparte paragraaf over de Klankbordgroep, deze “heeft in het proces een adviserende rol richting de provincie.” Projectleider Muller bevestigt dit in een e-mail van 11 december 2018:

“Rond de formele momenten van besluitvorming vraagt de provincie de klankbordgroep om advies. Zo’n moment is geweest ten tijde van de concept NRD, het volgende moment zal zijn de besluitvorming van het Voorkeursalternatief. Hier adviseren de afzonderlijke partijen zelf over hun voorkeur. Dus er is geen advies van de klankbordgroep als geheel.  Tussendoor wordt de klankbordgroep geïnformeerd over de voortgang van het proces, zodat zij op de genoemde momenten advies kunnen geven. De klankbordgroep heeft geen juridische status.”

  • Wie nemen nemen er deel aan de Klankbordgroep?

De Klankbordgroep vergaderde op 23 november 2017 en 18 januari 2018 onder leiding van de provincie. Via de WOB zijn hiervan agenda’s en verslagen ontvangen. In de verslagen staan de aanwezigen opgenomen, dus niet de afwezigen. Bovendien zijn de namen van de deelnemers zwart gemaakt. Omdat op deze manier geen goed overzicht komt van deelnemers, hebben we verder gezocht. Gelukkig heeft iemand in de zienswijze op de NRD gevraagd wie er in de klankbordgroep zitten en er kwam een antwoord:

Citaat uit de Nota van Antwoord: reactie op inspreker 2.36.18 (“Inspreker vraagt zich af wie er in de klankbordgroep zitten.”)
Antwoord:
Vertegenwoordigers van de volgende organisaties en groepen nemen momenteel deel aan de klankbordgroep: AgruniekRijnvallei, Bewoners Tarthorst, Contined, WUR, Fietsersbond, Mooi Wageningen, Bewoner Roghorst, Dorpsraad Bennekom, Keygene, Platform duurzaam Wageningen, WUR, Bewonersvereniging NoordWest, Bewoners Tarthorst / Belangengroep ‘Rondweg biedt wel uitweg’, Belangenvereniging Bewoners Roghorst, Wagenings Milieu Overleg, NIOO-KNAW, Idealis, Vereniging voor Stadsschoon Wageningen / Wageningen Monumentaal, VeSte, Student Council Wageningen UR, W12.

Tijdens de vergadering op 5 november 2018 is Wageningen Goed op Weg toegevoegd als deelnemer.

  • Waar vergadert de Klankbordgroep over

In de NRD kun je teruglezen dat de invloed van de Klankbordgroep toen de gemeente nog trekker van het project was, groot was; daar is de ’trechtering’ gedaan, daar is getracht draagvlak te creëren. Het project Beter Bereikbaar Wageningen is nu in handen van de provincie. Via de WOB zijn agenda’s en verslagen gevraagd, hieronder staan de links:

Update maart 2019: inmiddels heeft de provincie besloten om definitieve verslagen online te zetten, dwz. op 28 februari 2019 is het verslag van 5 november 2018 goedgekeurd. Zie de informatie op de provinciale site.

  • Waarom mag je niet op de publieke tribune zitten

Betrokkenen bij de Campusroute willen graag weten wat er besproken wordt, maar je mag niet op de publieke tribune plaatsnemen. Dit was een van de punten waarover op 28 november 2018 in de provinciale commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur) werd ingesproken. De politieke partijen reageerden niet, ambtelijk projectleider Muller wel. Hij legt dit als volgt in een e-mail van 12 december 2018 uit:

“Sommige partijen wilden op de publieke tribune adviseurs laten aanschuiven, ook bestaat de mogelijkheid dat de pers aanschuift. Daarop heeft de provincie aangegeven dat de bijeenkomsten van de klankbordgroep besloten moeten zijn waar door de belangenvertegenwoordigers vrijuit gesproken moet kunnen worden.”

  • Hoe horen we wat er speelt in de Klankbordgroep?

De provincie Gelderland zet de agenda’s en verslagen dus niet actief online en is dat ook niet van plan. Hoe horen we dan meer over het langverwachte nieuwe verkeersonderzoek dat op 5 november 2018 gepresenteerd is? Een verslag is er nog niet. Citaat uit de e-mail van projectleider Muller:

De belangengroeperingen vertegenwoordigen een achterban, de provincie gaat ervan uit dat zij actief hun achterban informeren. De provincie informeert de omgeving ook zelf via nieuwsbrieven, de webpagina, informatieavonden ed.

Ga dus naar de vereniging waar je lid van bent of het bedrijf waar je werkt. Ben je geen lid van een van de belangengroepen of werk je niet bij een van de bedrijven? Wellicht kan het provincieloket je verder helpen.

Update maart 2019:

  • inmiddels heeft de provincie besloten om definitieve verslagen online te zetten, dwz. op 28 februari 2019 is het verslag van 5 november 2018 goedgekeurd. Zie de informatie op de provinciale site.
  • Verder komen er terugblikken op de laatste vergadering, zoals deze terugblik op de vergadering van 28 februari 2019.