campusroute dassenbos

De provincie Gelderland komt terug op besluit en gaat toch twee routes onderzoeken

Hoog en Laag berichtte er op 14 januari het eerst over:
(de link vind je door op de cursieve tekst te klikken)
Milieuonderzoek twee routes voor bereikbaarheid Wageningen
 

Tegen beter weten in gewenst en gehoopt, argumenten aangedragen, afgewacht. En dan gebeurt het ineens, de provincie Gelderland gaat toch twee routes onderzoeken op milieueffecten: de Campusroute en de bestaande route.

Uitkomsten uit geactualiseerde verkeersmodel wijzen de weg

Hoog en Laag zegt hierover: “Directe aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het geactualiseerde verkeersmodel. Hieruit bleek dat de verkeersdruk weliswaar toeneemt in 2030, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Hierdoor komt een oplossing over de bestaande wegen weer in beeld.”

Verder schrijft Hoog en Laag dat er  opnieuw is bekeken “of het bereikbaarheidsprobleem binnen het gereserveerde budget kan worden opgelost met minder ingrijpende uitbreiding van bestaande infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is gelijkvloerse kruisingen. Omdat dit niet op voorhand kan worden uitgesloten, wordt daarom in het milieuonderzoek (MER) naast het alternatief ‘Campusroute’, ook een alternatief ‘Bestaande route’ toegevoegd.”

We hebben nog niet alle details, als de provincie die openbaar maakt, zetten we ze natuurlijk op deze site.

Het vervolg

Dit is pas een eerste stap. In het voorjaar wordt een voorkeursalternatief gekozen. We blijven de provincie natuurlijk op de voet volgen, zeker omdat het proces gewoon doorgaat.