ontwerpatelier 3

Provincie Gelderland neemt ‘bestaande route’ mee in derde ontwerpatelier

Eind 2018 waren de ‘ontwerpateliers’ over de Campusroute. In januari 2019 maakte de provincie bekend tóch de ‘bestaande route’ te onderzoeken op milieueffecten. Ze kondigt nu aan deze bestaande route mee te nemen in het derde ontwerpatelier.

Het was even wachten…

Het eerste ontwerpatelier in november 2018 leverde meteen al een aantal verontwaardigde buurtbewoners op, verschillende mensen liepen boos weg, lazen we in De Gelderlander.

Ook het tweede ontwerpatelier zorgde voor boze reacties en commotie over ineens een nieuw plan: een nieuw idee voor noordelijke ontsluiting noordwest Wageningen. Het derde  ontwerpatelier is nog niet gepland. In januari vertelde de provincie Gelderland ineens dat behalve de Campusroute óók de ‘bestaande route’ wordt onderzocht op milieueffecten.

Nu kondigt de provincie op haar Campusroute-site aan dat die bestaande route naast de Campusroute onderwerp is in het derde ontwerpatelier. De datum is nog onbekend. (update 30 jan 13.45 uur, inmiddels is deze pagina verwijderd op de provinciale site. Update 1 februari 2019: De link verwijst nu naar de provinciale nieuwsbrief  van 31 januari, waarin o.a. informatie over de ontwerpateliers staat.)

Geen woord over boze weglopers

De provincie vertelt op de site in het kort wat er besproken is en we lezen dat er binnen het ‘zoekgebied’ van de Campusroute zes varianten besproken zijn. Welke dat zijn wordt niet verteld. Omdat de ontwerpateliers niet openbaar zijn en er (nog) geen verslagen van zijn, blijft het dus afwachten en kunnen we de status van de ateliers niet goed inschatten. Wel is opmerkelijk dat er niets vermeld staat over de boze reacties van deelnemers en wat hiermee is gedaan. We nemen aan dat ook dit later in de verslaggeving terugkomt.

Datum derde atelier nog onbekend

Het derde ontwerpatelier wordt nog aangekondigd. We wachten het af en zodra er een datum bekend is, laten we dat weten.

Gebruikte links: