Inmeten Openbare Ruimte

Tussen maandag 22 februari en vrijdag 5 maart 2021 worden er in opdracht van provincie Gelderland landmetingen gedaan langs de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee.

Hierbij wordt de openbare ruimte ingemeten, zowel in het platte vlak als in de hoogte. Met deze gegevens wordt een 3D terreinmodel gemaakt. Dit model wordt door de provincie gebruikt in diverse onderzoeken en om het wegontwerp te maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf RPS.

Via deze link kom je op de website van de provincie Gelderland over Beter bereikbaar Wageningen en de mededeling over de landmetingen.