visie bereikbaar gelderland

Provincie bespreekt
Visie voor een bereikbaar Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks bestuur van de provincie, hebben de Visie voor een bereikbaar Gelderland vastgesteld. Provinciale Staten bespreken deze visie in juli.

In de visie is natuurlijk ook aandacht voor FoodValley, waar Wageningen een onderdeel van is.

In de samenvatting van de visie zegt het College van Gedeputeerde Staten dat ze willen dat “mensen zich in Gelderland veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal verplaatsen.” Om dat te bereiken heeft het college van GS een beleidsvisie vastgesteld; hierin staat de route om het doel te halen.

Hubs op de juiste locaties

De provincie wil de reiziger ‘verleiden’  om de slimste en schoonste keuzes te maken door te verbinden, te veranderen en te vergroenen. Daarvoor zijn een aantal ‘bouwstenen’ ontwikkeld:

  1. Realiseren kwalitatief hoogwaardige hubs* op de juiste locaties
  2. Inzetten op fietsen op korte afstanden
  3. Optimaliseren capaciteit op de langere afstanden
  4. Verder versterken van ons goederenvervoer
  5. Het bevorderen van de verkeersveiligheid

* “Hubs zijn overstappunten waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen” (p 19 visie)

Metrobussen  op route Ede-Wageningen

De provincie werkt “aan bereikbaarheid van en tussen de stedelijke netwerken Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Stedendriehoek en op de verbindingen van deze stedelijke netwerken met de Randstad” (p 4, visie). In de visie wordt stap voor stap uitgewerkt hoe dit in 2030 bereikt moet worden.  Op pagina 23 wordt een nieuwe vorm van vervoer genoemd: metrobussen; hier check je van te voren in. Deze komen mogelijk op de route Ede-Wageningen

Knelpunt: duurzame bereikbaarheid Campus Wageningen

In de bijlage van de visie is de opgave per regio uitgewerkt. Op pagina 32 staan de belangrijkste mobiliteitsvraagstukken voor de regio FoodValley.

  • oplossen van een aantal knelpunten zoals de Rijnbrug bij Rhenen, knelpunt A1/A30 en knooppunt Hoevelaken, Duurzame Bereikbaarheid Campus Wageningen;
  • meer investeren in fietsinfrastructuur en het Openbaar Vervoer om duurzamer vervoer naar de toekomst toe te laten groeien;
  • de knooppuntontwikkeling van o.a. station Ede-Wageningen, Veenendaal-De Klomp en Barneveld-Noord.

Hoe verder?

De beleidsvisie is nu opgestuurd naar Provinciale Staten die er volgens de agenda op 8 juli 2020 over vergaderen.