vrijgeven Mer april 2020

Het MER is openbaar

De provincie Gelderland heeft vandaag het MilieuEffectRapport (MER) op haar site openbaar gemaakt. Het complete document (900 pagina’s), een samenvatting en alle andere info rond het MER is te lezen op de speciale pagina:

sitepagina MER Beter Bereikbaar Wageningen.

Ook staat er belangrijke info op de reguliere MER-infopagina van de provincie:

Naar de MER-infopagina van de provincie.

Hoe nu verder?

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is het niet mogelijk voor de provincie om een inloopmoment te organiseren waar technisch inhoudelijke vragen over het MER gesteld kunnen worden. Daarom geeft de provincie iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen via een digitaal formulier.

Hier vind je het digitale formulier

De technisch inhoudelijke vragen over het MER kunnen tot en met 5 mei 2020 digitaal gesteld worden aan de provincie.

Uiterlijk donderdag 28 mei 2020 staan de antwoorden op de vragen dan op de website van de provincie.

Advies voorkeursvariant aan College van Gedeputeerde Staten

Tot en met 17 juli 2020 kunnen organisaties en partijen het college van Gedeputeerde Staten adviseren over hun voorkeursvariant. De provincie vraagt daarvoor advies aan:

  • De individuele partijen uit de klankbordgroep. (Hier vind je in pdf een overzicht van de leden van de klankbordgroep)
    Begin juni 2020 wordt er een onlinebijeenkomst gehouden voor de leden van de klankbordgroep, om de hoofdlijnen van het MER en de voortgang van het proces te bespreken. Daarna hebben de klankbordgroeppartijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met hun achterban. Andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.
  • Commissie voor de milieueffectrapportage: deze onafhankelijke commissie toetst de kwaliteit en de volledigheid van het Milieueffectrapport. Hierdoor borgen we een voldoende betrouwbare basis om te komen tot zorgvuldige besluitvorming.
  • Gemeente Wageningen, gemeente Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe.

Na de zomer van 2020 neemt het college van Gedeputeerde Staten dan een besluit over een voorkeursvariant. Op basis van het besluit van het college wordt daarna de voorkeursvariant uitgewerkt, samen met belangstellenden. De planning voor de uitvoering van de gekozen variant wordt verwacht in 2023.

Wat kun jij doen?

Wat je kunt doen om jouw visie kenbaar te maken is:

  1. Lees het MER door en stel de technische inhoudelijke vragen via het digitale formulier aan de provincie
  2. Geeft de door jou ingediende vragen door aan de vertegenwoordiger van de partij die jou vertegenwoordigt in de klankbordgroep, zodat zij gevoed worden voor de online bijeenkomst
  3. Lees de antwoorden op de vragen als ze op de site staan en geef je opmerkingen door aan de vertegenwoordiger van de klankbordgroep
  4. Geef – op basis van je vragen, de antwoorden en jouw visie – aan de vertegenwoordiger van de klankbordgroep die jouw belangen vertegenwoordigt door wat jouw voorkeursvariant zou zijn en waarom

Deze stappen zijn belangrijk, omdat alleen op die wijze de klankbordgroep een juist beeld kan krijgen wat er speelt en waar zij op moeten sturen.

Wij hopen dat het MER door velen van jullie kritisch wordt meegelezen!