vrijgeven Mer april 2020

21 april
openbaarmaking MER

Zoals we in ons laatste bericht meldden heeft de provincie Gelderland de vrijgave van het MilieuEffectRapport vertraagd i.v.m. Corona. Inmiddels heeft de provincie aan de leden van de Klankbordgroep meegedeeld dat het MER op 21 april door het College van Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld en openbaar gemaakt.

De gemeente Wageningen heeft de planning van het ‘alternatieve proces’ in een memo bekend gemaakt. Via deze link kun je dit memo lezen.

In de ‘oude’ planning van het proces was er op 14 april een inloopbijeenkomst gepland. Deze kan ivm het Corona-virus niet doorgaan, omdat immers grote bijeenkomsten verboden zijn. In het nieuwe proces is dit opgelost door betrokkenen te vragen hun vragen schriftelijk en telefonisch aan te leveren.

Communicatie over de vrijgave door de provincie

De provincie heeft leden van de Klankbordgroep laten weten dat o.a. via de pers, huis-aan-huisbladen, websites en social media over de vrijgave van het MER en het proces erna wordt gecommuniceerd. Bovendien zal op de provinciale website een samenvatting en een toelichting op hoofdlijnen komen. Tot 5 mei* kan iedereen verduidelijkende vragen over het MER stellen. De beantwoording hiervan komt op 28 mei op de website van de provincie.

Online bijeenkomst voor Klankborddgroep

Voor de leden van de Klankbordgroep wordt er begin juni een online bijeenkomst georganiseerd, waarin zij de vragen die zij hebben naar aanleiding van de MER kunnen stellen.  De adviezen van de leden van de Klankbordgroep over de variant die hun voorkeur heeft kunnen uiterlijk 17 juli per organisatie  worden ingediend.

Burgemeester en Wethouders stellen op 12 mei het raadsvoorstel vast

Ook voor de gemeente Wageningen is het lastig om in deze Corona-tijd grote vergaderingen te organiseren. In het memo lezen we dat de gemeenteraad zich nu beraadt over hoe daarmee om te gaan. Wel is het proces al duidelijk:

  • Het College van B&W nemen op 12 mei een besluit over het voorstel en sturen dit dan naar de gemeenteraad.
  • De Wageningse gemeenteraad wil op 25 mei een rondetafelgesprek houden met inwoners en op 15 juni een opiniegesprek,
  • waarna op 29 juni de gemeenteraad erover vergadert.

Aangepaste planning op onze site

Inmiddels hebben wij het overzicht van belangrijke data op onze site aangepast. Je kunt dit overzicht via deze link lezen.

* Toen we dit bericht op 13 april plaatsten waren een aantal data nog niet bekend, zoals de data van vragen stellen en beantwoorden. Op 17 april ontvingen we een bericht van de provincie met de vastgestelde data. Die hebben we in bovenstaand blog én in ons overzicht met belangrijke data verwerkt.