vrijgeven Mer april 2020

14 april 2020 Inloopbijeenkomst over MilieuEffectRapport

De provincie Gelderland heeft aangekondigd dat op 7 april 2020 het MilieuEffectRapport (MER) wordt vrijgegeven. Op 14 april is er een inloopbijeenkomst voor bewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden.

Het Milieueffectrapport over de Campusroute en de ‘bestaande route’ wordt op 7 april 2020 gepresenteerd door de provincie. Op de inloopbijeenkomst op 14 april wordt door de provincie met de vakspecialisten van het adviesbureau een toelichting op het milieueffectrapport gegeven en is er ruimte om vragen te stellen. De officiële uitnodiging en invulling van die bijeenkomst volgt later.

Via deze link kun je op de site van de provincie de hele aankondiging lezen.

Adviezen via de Klankbordgroep

Individuele partijen die zitting hebben in de Klankbordgroep wordt gevraagd een advies te geven. De provincie legt op haar website uit: “Belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.”

Verder wordt de Commissie m.e.r., de gemeentes Wageningen en Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe om advies gevraagd.

Gesprekken met leden Klankbordgroep over hun rol

Op een andere pagina van de provinciale site (via deze link kun je die lezen) staat informatie over de gesprekken die de provincie de afgelopen maanden met individuele partijen in de Klankbordgroep heeft gevoerd. Citaat: “Hierbij was bewust aandacht voor de rol van de klankbordgroeppartijen naar hun achterban.”

Uit het bericht wordt helaas niet duidelijk hoe inwoners die niet via de Klankbordgroep willen reageren dit kunnen doen.

Direct aanwonenden ontvangen persoonlijke uitnodiging voor inloopavond

In het bericht staat verder dat direct aanwonenden een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond ontvangen. We nemen aan dat dit – behalve om aanwonenden van de Mansholtlaan, Roghorst, Tarthorst en Campusroute – ook gaat om bewoners in de ‘Weiden’ en Mondriaanlaan. Deze laatste twee kunnen namelijk extra verkeersoverlast gaan ervaren, omdat – wanneer variant 1 van de campusroute wordt gekozen – een groot deel van het park Noordwest verandert in een nieuw, groot kruispunt met verkeerslichten.

campusroute variant 1 uitsnede park

Uitsnede variant 1 Campusroute, weergave doorsnijding park met nieuw kruispunt in het park

Gebruikte links: