Provincie, onderbouw de verwachte groei!

De cijfers over het niet groeien van het verkeer waarover we gisteren berichtten, zijn ook opgepikt door Omroep Gelderland en door hen voorgelegd aan de provincie Gelderland (lees hier het artikel). Volgens de provincie is het te kort door de bocht om te concluderen dat de Campusroute niet nodig is, want zij kijkt ook naar de verwachte groei.

Aanwonenden van de Campusroute zijn nieuwsgierig naar de onderbouwing hiervan. Bij de start van de plannen voor de Campusroute werd aangegeven dat het verkeer flink zou groeien. Het tegendeel is echter waar gebleken: het autoverkeer is vanaf 2012 tot nu niet gegroeid. Wij willen dan ook graag weten waar de groei die door de provincie Gelderland wordt voorspeld vandaan komt? En of dat daadwerkelijk zoveel is dat er daarvoor nieuw asfalt in de vorm van de Campusroute nodig is?

Foto kruispunt Mansholtlaan – Kierkamperweg

Voorbarige conclusie?

De conclusie dat op basis van de eigen telgegevens inzake de verkeersintensiteit van de provincie de Campusroute niet nodig is, is te kort door de bocht, zo zei de provincie tegen Omroep Gelderland. We citeren een woordvoerder van de provincie die zegt: “Dat kun je op basis van deze cijfers niet zeggen. We moeten naar de toekomstige groei kijken.”

Nut en noodzaak nieuwe weg niet aangetoond

Belangrijk bij de besluitvorming van nieuwe wegen is dat ‘nut en noodzaak’ worden aangetoond. Rob Jongman legt uit dat dat niet is aangetoond op basis van de huidige cijfers; eigenlijk wordt alleen maar bevestigd dat die nut en noodzaak er niet zijn. Overigens is dat tijdens de bezwarenperiode in 2018 door veel indieners van bezwaren verteld. Toch zegt de provincie dat je niet alleen naar de huidige verkeerscijfers kunt kijken, maar dat ook de verwachte groei belangrijk is bij de besluitvorming.

Waar komt de verwachte groei vandaan?

Duidelijk is dat de voorspelde groei van de toename van het verkeer in Wageningen in de periode 2012 – 2020 er niet is. Daarmee wijkt Wageningen duidelijk af van de groei op andere provinciale wegen in Gelderland.

Voor de periode 2030 – 2040 gaf de provincie eerder* aan uit te gaan van een groei van 1 % van het autoverkeer per jaar van en naar Wageningen, dat is 10 % totaal. Wij vragen ons af of een groei van 10 %  in 10 jaar tijd (!) zonder onderliggende berekeningen een gegronde reden is om een nieuwe weg aan te leggen? Of is er iets anders aan de hand? In de periode dat nieuwe bedrijven en instituten zich vestigden op de campus was er namelijk vanaf 2012 geen groei, zoals de cijfers laten zien. Waar zou dan de toekomstige groei vandaan komen?

Zorgt de toekomstige bouw op Born-Oost voor zoveel groei? Rob Jongman: “We weten helemaal niet wat daar komt. Er zijn wel plannen, maar de gemeente en de WUR zijn nog in overleg. De provincie zal er ook bij betrokken zijn. Weten zij iets wat wij niet weten?” We willen graag een eerlijke onderbouwing van de prognoses en verwachtingen op basis waarvan de provincie Gelderland besluiten neemt inzake de bereikbaarheid van Wageningen.

Provincie komt met tussentijdse oplossingen

Overigens ontkent niemand dat het een probleem is om Wageningen tijdens de spitsperioden in en uit te komen via de Mansholtlaan. Omroep Gelderland (citaat van website): “Omdat een permanente oplossing nog wel even op zich laat wachten, komen er al op korte termijn verkeersaanpassingen. De provincie onderzoekt acht maatregelen. Naar verwachting wordt deze week bekend wat er gaat gebeuren.”

Links: