De ins en outs
van het nieuwe onderwijsgebouw.
Informatieavond
voor de buren.

Op maandagavond 1 juli kwam een aantal bewoners van Noordwest die aan de Campus wonen bijeen in het gebouw van Impulse op die Campus. Daar kregen zij informatie over het geplande 3e onderwijsgebouw van de Universiteit. De bouw hiervan start in september 2019 en moet gereed zijn in mei 2021, zodat het gebruikt kan worden als nieuwe onderwijslocatie voor de studenten van de WUR. Doel van de avond was de bewoners te informeren over het gebouw en de wijze waarop verkeersstromen worden afgehandeld.

Meer onderwijsruimte nodig

De aanleiding voor de bouw is de groei van de Universiteit. Waarschijnlijk is het aantal studenten in 2023 gegroeid naar 15.000. Dit aantal zal niet hoger worden in de periode daarna, is de verwachting van Simon Vink, woordvoerder van de WUR. De reden daarvan is dat er dan – kijkend naar demografische gegevens – minder mensen zullen zijn in die leeftijdsklasse. Of er dan meer buitenlandse studenten worden aangetrokken is op dit moment nog niet duidelijk. Ook voor de WUR is dat nu te ver in de toekomst kijken.

Momenteel wordt er ruimte vrijgemaakt in bestaande gebouwen. Zo wordt er gebruik gemaakt van locaties van Wageningen Research, maar die ruimtes zijn binnenkort weer nodig voor de uitbreidingen van research. In het studiejaar 2021 -2022 is er echt meer ruimte nodig, vandaar dat de planning is dat in mei 2021 het gebouw klaar moet zijn. Op de vraag of de Dreijen niet genoeg ruimte biedt, werd aangegeven dat dat gebouw niet geschikt is en de WUR de studenten graag op de Campus wil hebben. Filosofie is één campus als leerplek en als ontmoetingsplaats. Studenten komen en blijven dan ook veel op de Campus. Hoe dat er in de toekomst uit zal zien weet men niet. Nu al wordt er veel digitaal onderwijs op afstand gegeven, wellicht is er over 10 jaar geen gebouw meer nodig.

Het gebouw

Het nieuwe onderwijsgebouw is ontworpen door LIAG architecten. Zij ontwerpen veelal gebouwen waarin veel verschillende groepen mensen gebruik van maken, zoals onderwijsgebouwen en ziekenhuizen. Thomas Bögl van LIAG architecten beet het spits af en vertelde met verve over het gebouw, dat gebouwd wordt op een bouwblok dat al bij de ontwikkeling van de Campus is gedefinieerd. Het pand wordt gezet binnen de contouren van dat bouwblok en wordt 62 meter lang, 41 meter breed en 33 meter hoog. Het wordt daarmee iets lager dan gebouw Helix. Het nieuwe onderwijsgebouw is een ‘monoliet’, een solitair gebouw dat in een verder lege ruimte staat. Het pand heeft veel glas en daaromheen verweven zitten witte banden, die aan de binnenzijde uitlopen in terrassen van verschillende grootte.

Thomas Bögl van LIAG architecten

Het gebouw wordt op duurzame wijze gebouwd, zodanig dat het voldoet aan alle eisen die worden gesteld voor het ‘excellent’ certificaat. Om het groene karakter van de Campus ook inpandig door te trekken, worden er in het gebouw twee echte bomen geplaatst en komen er op de balustrades veel planten. Wageningen wil een groene universiteit zijn en dat moet zichtbaar worden in dit gebouw.

Door de aanwezige bewoners werd gevraagd niet alleen naar dat groene aspect binnen de gebouwen en binnen de periferie van de gebouwen te kijken, maar ook te zorgen dat het groen buiten wordt gehandhaafd, dus ook het Dassenbos.

De collegezaal kijkt richting dat Dassenbos. Ook hier dus een groen karakter. Er ligt ongeveer 15 meter ruimte tussen het gebouw en het Dassenbos. De solitaire bomen voor de sloot daar blijven staan (tenzij het met de bouw voor problemen gaat zorgen) en achter de sloot worden geen bomen gekapt of aangetast.

Vervoersstromen 

Het nieuwe gebouw heeft een fietsenkelder waar plaats is voor 1300 fietsen. Dat betekent dat er meer druk op de toegangswegen aan deze kant van de Campus komt. De Mondriaanlaan is (vanaf de Nijenoord Allee tot de Campus) door de gemeente aangewezen als fietsroute, omdat daar een groot deel van de fietsers gebruik van maakt.

De bewoners die aanwezig waren deze avond gaven aan dat deze kruising, waar fietsers, bus en verkeer vanuit Noordwest gebruik van maken, nu al voor problemen zorgt en als erg gevaarlijk wordt aangemerkt. 

Omdat ook de WUR de grote aantallen fietsers van en naar de Campus en de problemen die dat geeft in de wijken onderkent, hebben zij de collegetijden al met 10 minuten vervroegd, zodat de druk minder wordt en studenten niet meer tegelijk met de scholieren naar het Pantarijn de fietspaden bevolken. Ook zijn de collegetijden verlengd: nu kan tot 19:00 uur college gevolgd worden.

Ook wordt er al 2 jaar met de gemeente gesproken door de WUR, maar er kan pas een voorstel voor aanpassen van de toegangswegen worden gemaakt wanneer de keuze voor de route voor Beter Bereikbaar Wageningen is gemaakt.

De WUR wordt door de aanwezigen verzocht actief naar het verkeersprobleem bij de Mondriaanlaan / Campus te kijken. Simon Vink zegt toe wethouder mobiliteit, Peter de Haan van de gemeente Wageningen, uit te nodigen om naar de situatie van de fietsers te kijken. De aanwezige bewoners roepen op om ook de provincie mee te nemen in het gesprek met Peter de Haan, en hen te wijzen op het belang van goede, duurzame oplossingen. En daarvoor een hogere financiële bijdrage te vragen van de provincie.

Alternatieve westelijke toegangsweg?

Wat ons verbaasde is dat er gesproken werd over een alternatieve westelijke toegangsweg voor de Campus, gesitueerd parallel aan de busbaan, tussen de bebouwing van Rikilt/Wageningen Food Safety Research en park de Blauwe Bergen in (parallel aan de Nijenoord Allee). Deze versie hadden wij nog niet gezien, maar wordt door de WUR meegenomen als mogelijke toegang vanaf de insteek Mondriaanlaan. De reden hiervoor is dat men het niet wenselijk vindt dat de busbaan te vaak doorkruist wordt.

De hele presentatie kun je hier zien (pdf)

Informatie aan aanwonenden

De aanwonenden hebben aangegeven dat ze het heel prettig vinden om op deze manier – als buren van de Campus – betrokken worden bij de projecten. Het verzoek is om dat regelmatig te doen want het wordt op prijs gesteld en dan graag ook in een vroeg stadium. Simon Vink heeft aangegeven daar in de toekomst zorg voor te dragen.