Radiodebat Bereikbaarheid

Vrijdagavond 28 juni 2019 verzamelen zich een handjevol mensen in de bblthk van Wageningen om de live uitzending van Rijstreek FM bij te wonen. Het onderwerp van het live debat: de bereikbaarheid van Wageningen. Om de debattafel namen 7 personen plaats: interviewers Ton van Rhoon en Annemarie Elbers van Rijnstreek fm, Dennis Gudden, wethouder van Wageningen met in zijn portefeuille onder andere economie, Simon Vink, woordvoerder van de WUR, Peter Spitteler, voorzitter Wageningen Goed op Weg (WGOW), Maarten Kessel, als vertegenwoordiger van het WOC en Sander van Veldhuizen, die als forens zijn ervaringen deelde. Dit gemêleerde gezelschap werd ondervraagd op hun visie op bereikbaarheid en de oplossingen die zij voorstaan.

Donderdagavond al een beginnetje

Op de avond ervoor was al een begin gemaakt met de discussie over de bereikbaarheid, toen werden de onderwerpen Binnenstad en parkeerbeleid onder de loep genomen. Er werd onder andere gesteld dat de Junushoff gasten verliest doordat mensen – met name op de vrijdagavond – niet tijdig kunnen parkeren en te laat komen voor de voorstelling. Voldoende parkeergelegenheid is dan ook een randvoorwaarde voor de Junushoff, evenals voor een aantal horecaondernemers.

Peter de Haan, wethouder van Wageningen met mobiliteit in zijn portefeuille, gaf aan dat parkeren de aandacht van de gemeente Wageningen heeft en dat er een quick-scan wordt gedaan naar mogelijke locaties voor een parkeergarage. Echter, door de komende bezuinigingen is het niet duidelijk of hiervoor financiële ruimte is. Want een parkeergarage moet wel rendabel zijn én – een eis van de ondernemers in de binnenstad – een normaal parkeertarief hanteren.

De standpunten van de deelnemers

Goed, terug naar de vrijdagavond. Het debat startte met een voorstelrondje en het verkondigen van de standpunten van de deelnemers. Wij nemen ze even met u door:

 • WOC (Wagenings Ondernemers Contact)

  Vindt bereikbaarheid een belangrijk item en is nodig voor een levendige stad. Ook mobiliteit is belangrijk en het WOC vindt daarin de gemeente tekortschieten.

 • WGOW (Wageningen Goed op Weg)

  WGOW vraagt zich af wat er precies aan de hand is. Zij zijn ervan overtuigd dat met inzet van eenvoudige middelen het probleem van de bereikbaarheid van Wageningen beperkt kan worden.

 • Gemeente Wageningen

  Bereikbaarheid staat bij de gemeente Wageningen in de spotlights. Daarbij zijn speerpunten dat men goed de stad in en uit moet kunnen, dat de stad aantrekkelijk moet zijn voor ondernemers en bezoekers. Vraag die daarbij centraal staat is: hoe kan je de stad goed bereiken.

 • WUR (Wageningen University & Research)

  Simon Vink geeft aan dat de bereikbaarheid van de Campus vanuit het Noorden niet zo’n probleem is, maar dat de bereikbaarheid van het Centrum en het Havengebied goed ontsloten moeten worden. Het probleem van de bereikbaarheid van Wageningen speelt al 15 jaar en het ontbreekt aan een visie, waardoor er al jaren een patstelling is. Simon Vink geeft aan dat er al lang no-regret maatregelen genomen hadden kunnen worden, maar dat dat steeds wordt nagelaten.

 • De forens

  Sander van Veldhuizen gaat dagelijks van Wageningen naar Ede en aan het einde van de dag weer terug. Voor Sander is het openbaar vervoer geen alternatief en dus gaat hij met de auto. In zijn ervaring is het daarmee geen pretje om in de ochtend Wageningen uit te moeten. “Naar Renkum en naar Rhenen gaat dat goed (daar staat de file meer Wageningen in) maar naar Ede sta je vast.”

  Hij pleit ervoor om niet alleen naar mobiliteit te kijken bij het maken van een visie op mobiliteit, maar een keuze te maken op basis van de vraag: “waar liggen de grenzen van de stad Wageningen? Hoeveel bedrijven, bewoners, studenten, bezoekers en andere zaken kun je er als stad bij hebben in de toekomst voor de stad niet meer leefbaar, werkbaar en bereikbaar is?”

Mobiliteitsmanagement

In het coalitieakkoord wordt gesproken over mobiliteitsmanagement. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt neergelegd bij de bedrijven. Ondernemers geloven echter niet in het terugdringen van de auto (dat kost omzet). Mobiliteitsmanagement kan op vele fronten ingezet worden. De WUR geeft aan dat veel mensen naar de campus komen op de fiets. Van de mensen die met de auto naar de Campus komen is voor 80% de afstand te groot om de auto in te ruilen voor de (elektrische) fiets.

Het WOC pleit voor een lightrail verbinding van het station Ede-Wageningen naar de stad Wageningen. De gemeente Wageningen is daar ook voorstander van, maar ziet daarvoor met name met betrekking tot de kosten geen ruimte voor.

Op de vraag of de WUR betaald parkeren kan invoeren om de autobewegingen te verminderen (het is een van de weinige universiteitscampussen in Nederland waar het parkeren gratis is) wordt aangegeven dat op basis van onderzoek dat geen resultaat zou opleveren en – we citeren –“dat het ongemak dat je dan oplegt aan de automobilist dat niet rechtvaardigt.”

Unilever heeft dat beter opgepakt: daar ligt een doordacht mobiliteitsplan.

Toekomstvisie

Het schrikbeeld van velen wordt door “forens” Sander van Veldhuizen verwoord: “als we geen grenzen stellen aan bedrijvigheid, mobiliteit, wonen en meer, loopt straks alles in en rond Wageningen vast. Die grenzen zijn belangrijk om Wageningen ook in de toekomst bereikbaar te houden.” De WUR kan niet wachten op een masterplan.

Hoe nu verder?

Op de vraag wat men nu – na dit debat – gaat oppakken noteren we:

 • Gemeente Wageningen ondersteunt de plannen voor een lightrail verbinding. Ook gaan ze de fietsknelpunten aanpakken en zijn bezig met de ontwikkeling van de snelfietsroute.
 • Wageningen Goed op Weg wil kijken hoe ze een kwalitatieve oplossing kunnen bieden. Op korte termijn willen ze kleine stappen maken om knelpunten op te lossen. Ze verzoeken daarbij de Provincie Gelderland meer geld te leveren voor een goede oplossing (als voorbeeld werd Dieren genoemd waar een knelpunt voor 60 miljoen is aangepast (bekijk de video van dit project of ga naar de site).
 • De WUR wil graag kijken wat er op korte termijn kan worden gedaan en vragen ook van de andere partijen een “ja het kan” mentaliteit. Verder pleiten ze voor een visie op economische ontwikkelingen en onder andere ook op woonruimte.
 • Het WOC verzoekt om niet te lang te wachten met maatregelen en wil graag een regionale, integrale visie op vervoer. Verder maken zij zich hard voor een lightrail-verbinding.
 • Sander, de forens, benadrukt dat we met z’n allen moeten kijken naar andere manieren van werken: flexwerken of slim werken. Daardoor kan de druk op de infrastructuur worden verlicht.
Column: een hilarische avond

Als afsluiting is er een gesproken column van Klaas de Vries, die gaat over zijn bezoek aan een voorstelling van Shakespeare in Theater de Junushoff. Op een vrijdagavond. U raadt het al: door de parkeerproblemen in de binnenstad werd dit een hele andere avond dan hij verwacht had. Onze vraag na het horen van zijn verhaal: als het parkeerprobleem wordt opgelost, mis je dan niet een hele bijzondere avond waarin saamhorigheid, creativiteit en verrassende nieuwe contacten voorop staan? Luister zelf maar naar zijn hilarische verslag van een avondje Junushoff op Rijnstreek FM (link onderaan dit artikel).

We kunnen concluderen dat de belangen van de partijen aan tafel sterk uiteenlopen. Waarbij de nadruk misschien te veel op economie en ondernemers is gericht (het WOC is samen met Rijnstreek FM initiator van het debat). Het zou voor iedereen, wonend of werkend in Wageningen, heel fijn zijn als alle partijen een lange termijn visie zouden kunnen ontwikkelen die niet alleen de belangen van de ondernemer, de bezoeker en de economie verwoord maar ook de bewoners dient. Waarbij we op korte termijn no-regret maatregelen kunnen inzetten, zoals door alle partijen wordt ondersteund. Tegelijk kan dan een lange termijn visie worden ontwikkeld voor een robuuste, duurzame en oplossing, voor de komende 30 jaar. Kunnen we ons daar niet hard voor maken?

Het hele debat wordt zondag 30 juni herhaald op Rijnstreek FM.
Terugluisteren kan ook hier nog de komende week (radio gemist).