Provincie stelt ontwerpatelier uit

Op 6 oktober 2020 namen Gedeputeerde Staten van Gelderland het besluit om voorlopig te kiezen voor het ABR (Alternatief Bestaande Route) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Voordat dit uitgewerkt wordt via een ‘ruimtelijke procedure’ wilde de provincie eind 2020 een ontwerpatelier met omwonenden en belangstellenden organiseren. Vandaag heeft de provincie laten weten dat deze datum onhaalbaar was en dat het ontwerpatelier derhalve zal worden georganiseerd na half januari 2021.

Na het besluit van Gedeputeerde Staten om voorlopig te kiezen voor het Alternatief Bestaande Route (ABR), inclusief onderdoorgang op de Nijenoord Allee, en niet voor een Campusroute, was het even stil van de kant van de provincie. Vandaag kwam bericht dat het voor eind 2020 geplande ontwerpatelier uitgesteld wordt tot na half januari 2021. In de nieuwsbrief legt het projectteam uit dat ‘het meer voorbereidingstijd vraagt dan verwacht om online meedenksessies vorm te geven. De nieuwe digitale mogelijkheden die we hierbij gaan inzetten zijn ook voor ons nieuw.’

Online meedenksessies

De nieuwsbrief staat nog niet op de provinciale site, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort gebeuren. In de nieuwsbrief wordt uitgelegd dat er al veel vastligt omdat het ABR gaat over de aanpassing/uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. ‘Desalniettemin zijn er nog steeds mooie thema’s om in mee te denken’ aldus de nieuwsbrief. Het projectteam verwacht ‘medio januari de uitnodiging voor de digitale meedenksessies te versturen en kort daarna van start te kunnen gaan.’

Links