Alternatief Bestaande Route

GS kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Vandaag, 6 oktober, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland hun voorkeur uitgesproken in het project Beter Bereikbaar Wageningen: ze kiezen voor het Alternatief Bestaande Route. Er gaat een streep door de Campusroute, als het aan het College ligt!

Gedeputeerde Staten kiezen dus voor het verbeteren van de Mansholtlaan, maar ook voor een onderdoorgang voor auto’s op de Nijenoord Allee bij de Churchillweg. Volgens het College is de keuze voor het ABR “de beste afweging tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. Het ABR zorgt voor een betere doorstroming van de auto en de fiets.”

ABR is juridisch gezien minder complex dan een Campus variant

Op de site van de provincie voor Beter Bereikbaar Wageningen legt het College uit dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen het ABR en de zes varianten van de Campusroute. Ook is er de motivatie te lezen, die we hier graag citeren. Het College heeft hiervoor gekozen omdat:

  • de vooraf gestelde bereikbaarheidsdoelen vrijwel allemaal gehaald worden.
  • het uitbreiden van bestaande infrastructuur beter aansluit bij de provinciale beleidskaders dan de aanleg van nieuwe infrastructuur.
  • het ABR de meest duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur is. Hierdoor is deze oplossing juridisch gezien minder complex dan een Campusroute variant.
  • de onderdoorgang op de Nijenoord Allee zorgt voor het behoud van de autobereikbaarheid van de wijken en voorzieningen.

Belangrijk is ook dat de gemeente Wageningen en Wageningen University and Research achter de keuze staan, lezen we op de provinciale pagina over de voorkeursvariant. 

Keuze is voor bewoners Roghorst en Tarthorst teleurstelling

Gedeputeerde Van der Wal: “We beseffen dat deze keuze voor de bewoners van de wijken Roghorst en Tarthorst een teleurstelling is. Bij het uitwerken van het ABR houden we – waar mogelijk – rekening met aandachtspunten die door hen zijn benoemd”.

Meer lezen: