Oproep om samen te werken aan bereikbaarheid

Op 23 februari heeft Wageningen Goed op Weg in een brief aan Provinciale Staten (PS) gevraagd om aanpassing van de onlangs door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde criteria en doelstellingen van het project Beter Bereikbaar Wageningen.

Wageningen Goed op Weg heeft kritiek op de eenzijdige focus van GS en PS op de bereikbaarheid per auto en roept op om nu te kiezen voor een integrale aanpak van de bereikbaarheid, waarvan ook fiets, OV en mobiliteitsmanagement deel uitmaken. Zij hebben in een brief een aantal verzoeken bij PS neergelegd.

Op de site van Wageningen Goed op Weg is het complete artikel te lezen.

Het verstuurde document is hier te lezen.