Artikel in Trouw

Vandaag stond er een mooi paginagroot artikel in Trouw. Wageningen Goed op Weg (WGoW) geeft hierin aan dat zij het bijzonder vinden dat een groene universiteit kiest voor een oplossing in asfalt – en die daarmee ten koste gaat van de kwetsbare natuur van het Binnenveld in Wageningen – terwijl juist de WUR alles zou moeten inzetten op juist het behoud van die natuur en zou moeten kiezen voor andere oplossingen dan asfalt.

Lees hier het artikel in Trouw

In het artikel lijkt het misschien dat alleen de bussen over de nieuw aan te leggen route gaan, maar niets is minder waar: een heel groot deel van de gebruikers van de Mansholtlaan zullen in de nieuwe situatie rakelings langs de woningen in de wijk NoordWest worden geleid. Met alle gevolgen van dien voor die bewoners. En niet alleen de bewoners van de wijk zijn de dupe, ook alle recreanten die door de week en vooral in het weekeinde van de stiltegebieden in de natuur van het Binnenveld genieten, zullen die rust en ruimte niet meer kunnen vinden.

En dat allemaal terwijl er voldoende andere maatregelen te nemen zijn om de mobiliteit en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Zónder aantasting van de natuur!

Wij hopen dat het artikel een aanzet is voor de WUR en bedrijven als onder andere Unilever, Campina en TNO, die ook op de Campus zetelen, om te kijken naar andere, meer innovatieve en toekomstbestendige groene alternatieven voor een betere bereikbaarheid van Wageningen.