5 febr 19 overleg met wethouder de haan

Verontruste bewoners Noordwest in gesprek met de wethouder

Een aantal direct aanwonenden van de geplande Campusroute deelden op 6 februari 2019 hun conclusies en mening over de door de provincie bijgestelde doelen en criteria van het project Beter Bereikbaar Wageningen met de wethouder van Wageningen. Hieronder een kort verslag.

Op de foto:
Deelnemers aan het gesprek o.a. wethouder Peter de Haan, Jos Spriel, Rob Jongman en Nieke Bos.

Op woensdag 6 februari hebben aan aantal direct aanwonenden van de geplande Campusroute een gesprek gehad met de Wageningse wethouder Peter de Haan en Jos Spriel (senior beleidsadviseur mobiliteit en verkeer bij de gemeente) over hun zorgen en bevindingen. Het was een prettig en open gesprek. Aanleiding was een notitie van de aanwonenden over de door de provincie in september bijgestelde doelen en beoordelingscriteria van het project Beter Bereikbaar Wageningen, waarmee de provincie de aanleg van de Campusroute verder onderbouwde. Deze notitie was door de aanwonenden aan de wethouder toegestuurd en kun je via deze link (in pdf) openen.

Criteria van de provincie onder een vergrootglas

Tijdens het overleg zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals de door de provincie gehanteerde normen en begrippen, die door de buurtbewoners zijn doorgespit.  Onder andere is gesproken over de verhouding reistijd tijdens de spits versus reistijd in de daluren. De provincie heeft een bovengrens van 1,5 genomen als maat voor een goede doorstroming van autoverkeer tijdens de spits. Hoewel volgens de gemeente de provincie deze waarde inmiddels niet meer als ‘harde factor’ hanteert maar als streeffactor, zetten zowel de wethouder als bewoners hier vraagtekens bij. Een gebruikelijke norm is namelijk 2, zoals bij de ZuidasDok bij Amsterdam en de rondweg  Noord in Utrecht. De wethouder heeft binnenkort bestuurlijk overleg en zal dit aan de orde te stellen.

Provincie geeft eigen uitleg aan begrippen

Een ander onderdeel dat opvalt is het begrip ‘redundantie’. De provincie heeft hier volgens de bewoners een eigen definitie aangegeven en een verband met ‘groei’ van verkeer gelegd. In werkelijkheid heeft dit begrip te maken met het opvangen van extreme gebeurtenissen en dat is anders dan de provincie uitlegt.

(meer onderwerpen kun je lezen in de notitie)

Het vervolg

De bewonersgroep stuurt  de notitie naar de projectleider van de provincie. De wethouder zal deze meenemen in het komende bestuurlijk overleg. De buurtbewoners zullen ook volgende notities met de wethouder delen, maar natuurlijk ook met de provincie. Zij beraden zich nog over de weg die ze daarvoor kiezen.

Link: naar notitie Criteria nader bekeken (in pdf)