CampusrouteNee! zelfstandig verder

Na het afgelopen jaar ons ingezet te hebben om de communicatie van Wageningen Goed op Weg te stroomlijnen, de site te vullen en met het bestuur en de partners van Wageningen Goed op Weg onze schouders onder de activiteiten gezet te hebben, hebben wij afscheid genomen van Wageningen Goed op Weg. Niet omdat we het oneens zijn, maar om meer ruimte te krijgen om acties en activiteiten op te zetten die specifiek tegen de Campusroute zijn.

Wageningen Goed op Weg: breed perspectief op goede bereikbaarheid

Wageningen Goed op Weg heeft als uitgangspunt een goede bereikbaarheid voor Wageningen te realiseren door bestuurders en overheid te wijzen op alternatieve plannen, die ook de bereikbaarheid vergroten maar mens, dier en natuur ontzien. Zij steken breed in en dat ondersteunen wij van harte.

CampusrouteNee!: Tegen de campusroute

CampusrouteNee! vind al die plannen heel mooi en vindt van Wageningen Goed op Weg daar een prima rol in speelt. Bij CampusrouteNee! willen we echter meer nadruk leggen op de onzinnige plannen van de Campusroute. Daar willen we ons hard voor maken. Daar willen ons in laten horen, op welke manier dan ook.

Samenwerken

Uiteraard blijven we met Wageningen Goed op Weg samenwerken. En met alle andere partijen die – net als wij – de Campusroute een slecht idee vinden en met ons willen zorgen dat de Campusroute van de tekentafel gaat.